Savršena za cijeli svijet, ali u BiH nema šansi: Iman Krnjić iz Sarajeva su primili prestižni svjetski univerziteti, ali ne i bh. institucije

Iman Krnjić, dobitnica najvećeg priznanja Univerziteta u Sarajevu Zlatna značka, aplicirala je na dvije pripravničke pozicije Suda Bosne i Hercegovine, ali je nakon uspješno položenog pismenog testiranja dobila nedovoljan broj bodova na usmenom ispitu. I nije primljena.Diplomirala je kao jedan od najboljih studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu juna 2019. godine. Javni oglas Suda BiH, objavljen koncem 2019. godine, vidjela je kao dobru priliku da završi pripravnički staž. Prijavila se na pozicije sudskog pripravnika u Odjeljenju za administrativno-tehničke i pravne poslove Zajedničkog sekretarijata Suda BiH i Ureda registrara Suda BiH, ali bezuspješno.


U međuvremenu je primljena na drugi ciklus studija Penn State Law u Pensilvaniji, Uppsala University u Švedskoj i drugih prestižnih svjetskih univerziteta. Usto, iščekuje rezultate sa drugih univerziteta, iz Njemačke, Belgije, Švicarske, Velike Britanije…”Kandidati su rangirani onako kako je komisiji odgovaralo da dodjeljuju bodove na usmenom ispitu. Mislim da nema transparentnosti i da nisu na kraju primljeni kandidati koji su trebali. Od ukupno 27 kandidata koji su bili na intervjuu primljeno je 17 kandidata. Ja kao jedina kandidatkinja sa Zlatnom značkom nisam među njima. To dovoljno govori o tome kakvo nam je društvo”, kazala je Krnjić za Klix.ba.
Iman Krnjić je u junu 2019. godine diplomirala kao jedan od najboljih studenata na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tokom studija je bila aktivna u različitim nevladinim organizacijama, uz ostalo i kao potpredsjednica Evropskog udruženja studenata prava Sarajevo. Bila je, kako kaže, aktivna i na drugim poljima.”Tokom četvrte godine studija sam bila demonstrator na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Katedri za građansko pravo na predmetu Obligaciono pravo 1 i 2. Tokom studiranja sam radila prakse u mnogim međunarodnim organizacijama i pohađala treninge širom Evrope. Učestvovala sam na mnogim projektima u inostranstvu”, kazala je Iman.

Navodi kako je, zajedno sa još dvije osobe, predstavljala Bosnu i Hercegovinu 2018. godine u Japanu na MIRAI programu.”Učestvovala sam na međunarodnim projektima u Španiji, Rumunijia, Italiji, Njemačkoj… na raznim ljetnim i zimskim školama na univerzitetaima širom Evrope. Moju biografiju su zahtijevali tokom apliciranja na poziciju pripravnika, ali je uopšte nisu uzeli u razmatranje. Pojedini ljudi na spisku ništa nisu uradili tokom četiri godine studija osim što su završili fakultet”, rekla je Iman za Klix.ba.
Navodi kako su na usmenom dijelu ispita svima postavljena identična pitanja i da je svako mogao znati šta ga očekuje.”Na usmenom dijelu ispita ni na jedan način nisu mogli odlučiti ko je bolji ili gori budući da su nam svima postavljena ista pitanja. Imam zamjerku na sam proces prijema kandidata na Sud BiH jer je intervju sasvim ‘tajan’. Aplicirala sam sa predrasudom da će biti kandidata koji će biti primljeni ‘preko veze’, ali sam očekivala da će se bar naći jedno ili dva mjesta koje će dobiti ljudi koji to zaslužuju”, požalila se Iman.

Iman Krnjić, zlatna studentica Univerziteta u Sarajevu, smatra da poslove u državnim institucijama ne dobijaju kandidati koji su to zaslužili svojim radom i uspjehom, već kandidati odabrani po drugim kriterijima, mahom rodbinskim ili stranačkim.”Uvjerila sam se u to i nakon što sam u novembru 2019. aplicirala za poziciju pripravnika u Ministarstvu finansija i trezora BiH. I tu imam zamjerku na cijeli proces odabira kandidata. Na pismeni dio ispita su pozvani kandidati čija je dokumentacija bila potpuna. Od blizu 50 kandidata, koliko ih je bilo na pismenom, polovina ih je prešlo na usmeni dio ispita”, rekla je ona.

Navodi kako su na usmenom dijelu ispita svi dobili ista pitanja i kako je nemoguće da je bilo velike razlike u odgovorima.”Jedan odgovor je tačan. Svi smo znali te odgovore. Nakon usmenog intervjua dobili smo odbijenicu na kućnu adresu. Primljena je jedna pripravnica. Navedeno je koliko smo ostvarili bodova, ali nam nije detaljno objašnjeno od koliko ukupno bodova i kakva je bila procedura. Imala sam 57 bodova, a prvorangirana je imala 73,33 boda. Odmah se vidjelo da nešto nije uredu čim su joj bodovi obračunati na dvije decimale, a nama svima koji nismo primljeni na jednu decimalu”, kazala je Iman.

Nakon toga je iskoristila pravni lijek, posljednju mogućnost, ali ni nakon toga nije dobila odgovor na pitanja koja je tražila – da joj se obrazloži dobijeni broj bodova.”Ništa mi nije rečeno u odgovoru. Samo mi je apstraktno rečeno ko je sačinjavao komisiju i druge informacije koje nisam ni tražila. Umjesto toga sam dobila jedno anonimno pismo, vjerovatno iz Ministarstva, gdje se kaže da se konkurs raspisuje da bi se primila osoba čije se ime unaprijed zna, kako o prijemu pripravnika odlučuje sam ministar, kako osoba unaprijed dobije pitanja za pismeni i usmeni dio ispita, te kako komisija unaprijed zna koga treba primiti”, zaključila je Iman Krnjić, volonterka u Općini Centar.
Izvor Klix