Seminar za interne auditore ISO 9001:2015 u Sarajevu

U svijetu poduzetništva i globalnog marketinga smatra se da postoje tri bitne stvari za osvajanje tržišta i pridobivanje kupaca. To su kvaliteta, rok i cijena – upravo ovim redoslijedom. Kao način da se odgovori na sve glasnije zahtjeve kvalitete kreiran je standard ISO 9001. To je i najčešće korišten QMS standard u svijetu.

Važan zahtjev ovog standarda je potreba stalnog usavršavanja. Također, jedan od osnovnih alata razvoja sistema i njegovog usklađivanja je provođenje internih audita. Kvalitetno provedeni interni auditi su preduslov zadovoljavanja zahtjeva standarda ISO 9001 i kasnije certifikacije, te stalnog poboljšavanja sistema upravljanja kvalitetom.

Cilj seminara

Edukacija osoba koje rade ili se pripremaju za rad na uvođenju, primjeni ili ocjenjivanju sistema upravljanja kvalitetom. Osposobljavanje za provođenje internih audita u vlastitoj, ali i drugim organizacijama (dobavljači, kooperanti i sl.).

Program seminara

Predavanja, vježbe, te testiranje osposobljenosti na kraju seminara po slijedećim temama:

  • Kvalitet i sistemi upravljanja kvalitetom
  • Standardi ISO 9000, elementi sistema kvaliteta po modelu ISO 9001:2015
  • Problematika uvođenja i primjene sistema kvaliteta
  • Svrha i tipovi audita, certificiranje sistema kvaliteta

Postupci i način provođenja

PREDAVAČ

Boris Rukavina, dipl.ing.maš

Voditelj Predstavništva u BiH

Lead Auditor: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001

DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA

Hotel Hills, Sarajevo

20.06 – 21.06.2023.

CIJENA

200,00 EUR

KO MOŽE SUDJELOVATI 

Osobe zadužene za poslove u vezi sa sistemom upravljanja kvalitetom, (osiguranje kvaliteta, rukovodstvo, nabava, prodaja, tehničke službe…). Tehnička znanja nisu preduslov za prisustvo seminaru.

CERTIFIKAT

Svakom polazniku seminara će nakon provjere znanja testom i pozitivnim rješavanjem istog biti izdan certifikat o osposobljenosti za internog auditora prema ISO 9001:2015, od TÜV NORD ADRIATIC d.o.o. TÜV NORD Group, koji je priznat od svih međunarodnih institucija.

KONTAKT OSOBA

Milica Tomašević

Tel/Fax:  +387 33 650 730

mtomasevic@tuv-nord.com

 

PREUZMI DOKUMENT:
prijavnica_iso_9001.pdf

Izvor: akta.ba

“Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“