SERDA: Poziv za učešće na radionici

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je započela implementaciju AGARE projekta.

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, u saradnji sa partnerima na projektu “Alternativne zelene površine za ruralnu Europu – AGARE” u okviru EU programa Europa za građane, poziva na Treći lokalni fokus događaj, koji će se održati u utorak 26.04.2022. i srijedu 27.04.2022. godine sa početkom u 09:30h u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, Kolodvorska br. 6, Sarajevo na temu “Aktivnost identifikacije – mogućnosti zapošljavanja i strategije za ruralna područja od strane civilnog društva”.

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je započela implementaciju AGARE projekta, čiji je cilj stvoriti prostor saradnje za socijalnu održivost evropskih ruralnih teritorija, kako bi se poboljšali uslovi za učešće građana u ruralnim područjima, promovišući akcije društvene posvećenosti koje podstiču društveno-ekonomski razvoj u malim općinama EU i borbu protiv starenja i depopulacije, i rješenja koje nude udruživanje i saradnja, kao način održivog ruralnog razvoja EU.

Projektom će se predstaviti kako podići svijest među građanima o važnosti ruralnih područja i njihovim trenutnim izazovima, kao i donošenje informacija o EU i onome što rade na svojim teritorijama i na taj način unaprijediti potencijal ruralnih područja ka digitalnoj tranziciji.

Prijavite za live učešće na radionici putem e-maila: ajla@serda.ba  ili na broj 033/641-520 ili za online učešće putem linka do 25.04.2022. godine.

akta.ba

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.