Skoro 70% institucija transparentno brine o mladima

Institut za razvoj mladih KULT dugi niz godina kontinuirano prati i analizira politike prema mladima u Bosni i Hercegovini. U tu svrhu 2020. godine je pokrenuta online platforma tiPra.me namijenjena svima koji žele pratiti kako se provode zakoni o mladima u Bosni i Hercegovini. Platforma predstavlja inovativan alat koji olakšava svim zainteresiranim stranama jednostavan pregled mjera i aktivnosti politika prema mladima koje se provode na svim razinama vlasti u BiH.

Prikupljanjem podataka za 2020. godinu Institut nastavlja desetogodišnju praksu praćenja primjene zakona o mladima u Bosni i Hercegovini, a podršku u prikupljanju podataka ove godine Institutu su pružila i krovna tijela mladih Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine i Omladinski savjet Republike Srpske.
U martu tekuće godine svim institucijama koje imaju zakonske obaveze prema mladima (više od 220 institucija) dostavljen je odgovarajući upitnik koji obuhvata parametre koji daju prikaz da li i u kojoj mjeri institucije ispunjavaju zakonske obaveze u oblasti mladih.
U periodu od 15. marta do 30. aprila na adresu Instituta pristigli su podaci od 166 institucija koje imaju zakonske obaveze prema mladima što govori o njihovoj spremnosti da transparentno prikažu mehanizme brige o mladima koje provode.
Odziv jednica lokalne uprave i samouprave (općine, gradovi) je nešto iznad 74%.
Podatke je dostavilo i više od 72% primarno nadležnih entitetskih i kantonalnih ministarstva s koordinirajućom ulogom koja su zakonski nosioci aktivnosti u oblasti mladih, dok je odziv ostalih ministarstava (entitetskih i kantonalnih) koja u svom djelokrugu imaju neku od oblasti značajnu za mlade nešto niži i iznosi 59%.
U narednom period Institut i krovna tijela mladih radit će na analizi prikupljenih podataka i razvoju politika prema mladima, unaprjeđenju provođenja Zakona o mladima FBiH, Zakona o omladinskom organizovanju Republike Srpske i Zakona o mladima Brčko distrikta BiH.
Podaci za 2020. godinu uskoro će biti dostupni za pretraživanje na tiPra.me koja prati više od 230 institucija, više od 470 političara/ki i više od 20 političkih stranaka u proteklih devet godina (2012-2020), što je čini najvećom bazom podataka ove vrste u BiH.
(mladi.org)