SOS DJEČIJA SELA BOSNA I HERCEGOVINA YEEP projekat – SARADNIK/CA NA PROJEKTU YEEP – Youth Empowerment Enabling Prospect (psiholog)

SOS DJEČIJA SELA BOSNA I HERCEGOVINA YEEP projekat – SARADNIK/CA NA PROJEKTU YEEP – Youth Empowerment Enabling Prospect RASPISUJU OGLAS

ZA RADNO MJESTO

SARADNIK/CA NA PROJEKTU YEEP – Youth Empowerment Enabling Prospect (psiholog)

1 izvršilac na određeno vrijeme

Misija pozicije:

Pružanje psihološke podrške mladima uključenih u YEEP projekat, učestvovanje u procesu Vođenja slučaja, planiranje i implementiranje aktivnosti koje su predviđene individualnim razvojnim planovima mladih.

Glavne dužnosti i zadaci:

 • Primjenjuje procedure i alate za vođenje slučaja (case management);
 • Vrši implementaciju dodijeljenih aktivnosti iz YEEP projekta;
 • Pruža administrativnu i logističku podršku projektu;
 • Učestvuje u izradi godišnjeg plana rada;
 • Posreduje u dobijanju usluga za korisnike unutar YEEP projekta/programa za mlade;
 • Prikuplja podatke, informacije i materijal za publikacije, biltene i sl.
 • Politika zaštite djece
 • Pridržava se Politike zaštite djece, Kodeksa ponašanja i postupaka izvještavanja i reagiranja u SOS-u;
 • Spriječava i ublažava moguće sigurnosne rizike za djecu;
 • Izvještava o bilo kakvoj zabrinutosti u vezi sa sigurnošću djece prema nacionalno definiranim kanalima izvještavanja;
 • Promovira Politiku zaštite djece u svakodnevnom radu i saradnji sa partnerima.

Neophodne kvalifikacije i kompetencije

 • Minimalno 240 ECTS bodova Drugi ciklus visokog obrazovanja nivoa 7 ili ekvivalent starog (psihologija);
 • Minimalno 3 godine radnog iskustva u radu sa mladima i u programima podrške razvoju mladih;
 • Poželjno iskustvo iz oblasti psihoterapije;
 • Poznavanje i iskustvo u primjeni Konvencije o pravima djeteta;
 • Izražene komunikacijske vještine i spremnost za timski rad;
 • Vještine rada na računaru (MS office);
 • Vozačka dozvola B kategorija-aktivan vozač;
 • Aktivno znanje engleskog jezika.

Oglas ostaje otvoren do 31. marta 2022. godine.

Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati putem opcije “PRIJAVI SE NA OGLAS” ili na adresu

SOS-Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda Muradbegovića 1c,

71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju SARADNIK/CA NA PROJEKTU“.

Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice https://sos-ds.ba/postani-dio-tima/

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor. Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.

Lokacija: Sarajevo

Broj izvršilaca: 1

Datum objave: 21.03.2022.

Trajanje oglasa: 10 dana (ističe 31.03.2022.)

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi