SOS Dječije selo zapošljava: Nacionalni IT menadžer

1 izvršilac
Misija pozicije:
Nacionalni ICT menadžer vodi ICT funkciju i omogućava profesionalno upravljanje nacionalnim ICT servisima u saglasnosti sa globalnim ICT standardima te adekvatnu upotrebu ICT servisa da bi se postigla veća efikasnost u procesima unutar nacionalne asocijacije.

On/ona pruža informacije iz oblasti informacionih tehnologija relevantnih
za nacionalni menadžment u svrhu upravljanja i donošenja odluka Zadaci i odgovornosti:
Ključna područja rada i glavne odgovornosti:
ICT upravljanje

 • Kreira nacionalnu ICT strategiju baziranu na strategiji nacionalne asocijacije kao i globalnoj ICT strategiji i osigurava implementaciju iste.
 • Osigurava tehnički pravac i okvir kako bi se optimalno zadovoljile poslovne potrebe kroz tehnološke inovacije, automatizaciju i unapređenja.
 • Osigurava da nacionalna ICT infrastruktura i servisi bude u skladu sa globalnim SOS ICT standardima i lokalnom legislativom
 • Osigurava odvijanje procesa ICT planiranja i budžetiranja unutar nacionalne asocijacije.
 • Predstavlja nacionalnu asocijaciju u regionalnoj ICT mreži i doprinosi regionalnom procesu razmjene znanja i iskustava
 • Razvija i implementira nacionalne IT politike i procedure
 • Rukovodi nacionalnim ICT zaposlenicima (ako postoji), upravlja učinkom i osigurava razvoj izravnog izvješatvanja.
 • Odgovoran/na je za upravljanje eksternim IT partnerima
 • ICT rukovođenje
 • Odgovoran/na je za funkcionisanje ICT servisa unutar nacionalne asocijacije
 • Odgovoran/na je za implementaciju i primjenu nacionalnih/regionalnih/globalnih ICT politika, procesa i projekata unutar nacionalne asocijacije
 • Odgovoran/na je za nabavku IT opreme, softvera i eksternih ICT servisa
 • Upravlja IT infrastrukturom/servisima i obezbjeđuje nesmetano poslovanje kroz implementaciju nacionalnih i globalnih ICT politika.
 • Odgovoran/na je za uspostavu ICT servisa unutar nacionalne asocijacije
 • On/ona ima savjetodavnu ulogu i obezbijeđuje potrebne ICT ulazne informacije u procesu kreiranja nacionalnih projektnih prijedloga prema donatorima/partnerima (ako je primjenjivo)
 • Zajedno sa HR menadžerom pokreće aktivnosti za razvoj ICT kapaciteta / vještina kod zaposlenika Zaštita sigurnosti djece
 • Pridržava se Politike zaštite djece, Kodeksa ponašanja i postupaka izvještavanja i reagiranja u SOS-u
 • Spriječava i ublažava moguće sigurnosne rizike za djecu
 • Izvještava o bilo kakvoj zabrinutosti u vezi sa sigurnošću djece prema nacionalno definiranim kanalima izvještavanja
 • Promovira Politiku zaštite djece u svakodnevnom radu i saradnji sa partnerima

Neophodne kvalifikacije i kompetencije:
Obavezni uslovi

 • VSS (IT smjer)
 • Minimalno 3 godine iskustva u planiranju, implementaciji, podršci i razvoju IT projekata (administracija/implementacija/ održavanje)
 • Iskustvo u korištenju i administraciji MS Office
 • Poznavanje rada baza podataka iz korisničke perspektive i kreiranje jednostavnih izvještaja.
 • Poznavanje koncepta sigurnosnih sistema i kreiranje sigurnosnih kopija podataka
 • Iskustvo u administraciji podataka
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola

Kompetencije – znanja, vještine, sposobnosti

 • Poznavanje HTML programiranja
 • Poznavanje standardnih programa i alata kao što su Internet explorer, WinZip, Acrobat reader,FTP itd.
 • Poznavanje i praćenje novih tehnologija
 • Znanje u postavljanju i administraciji lokalnih mreža

Oglas ostaje otvoren do 20. jula 2020. godine.
Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: posao@sos-ds.ba sa naznakom „Aplikacija za poziciju NACIONALNI IT MANAGER“.
Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice http://www.sos-ds.ba/ „Obrazac za otvorene prijave“ u sekciji „Ljudski resursi“. Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor.
Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.