Spencer Foundation grantovi za obrazovanje!

Spencer Foundation grantovi za obrazovanje podržavaju obrazovne istraživačke projekte koji će doprinijeti poboljšanju obrazovanja, sa budžetima u rasponu od 125.000 do 500.000 dolara za projekte u rasponu od jedne do pet godina.
Telling Our Stories: Connecting Globally | Getting Smart
Rok za prijavu: 19. maj-2021
www.spencer.org/grant_types/large-research-grant