Stipendije MSCA: Korak ka naučnim uspjesima

Evropska komisija omogućava istraživačima iz cijelog svijeta da 2020. iskoriste na najbolji način, da steknu naučnu i finansijsku nezavisnost da naprave veliki korak za sebe i doprinesu povećanju naučno istraživačkog fonda znanja.
Stipendije Marija Kiri – 428 miliona evra za podršku naučnicima |  Energetski portal Srbije
U okviru Programa Marie Skłodovska-Curie (MSCA) objavljena su dva poziva za podršku istraživačima u svim fazama karijere, bez obzira na starosnu dob i nacionalnost. Poziv za Individualne stipendije kroz koji je obezbijeđen fond od 328 miliona eura otvoren je do 9. septembra 2020.
Poziv za Sufinansiranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa, koji će sa budžetom od 100 miliona eura podržati programe treninga, mobilnosti i razvoja karijere otvoren je do 29. septembra 2020.
Individualne stipendije podržavaju mobilnost iskusnih istraživača kroz evropske i globalne stipendije. Evropske stipendije traju od jedne do dvije godine, a globalne od dvije do tri godine. Pružaju mogućnosti za rad na istraživanju u evropskom kontekstu (države članice EU i pridružene zemlje) ili van Evrope. Plan razvoja karijere zajednički utvrđuju supervizori i istraživač. Pored istraživačkih ciljeva, ovaj plan sadrži i potrebe za istraživačkom obukom i karijerom, uključujući obuku o prenosivim vještinama, planiranje publikacija i učešće na konferencijama. Snažno se podstiče mobilnost preko granica i između sektora.
Fond takođe podržava saradnju između industrije i akademske zajednice i inovativnu obuku za poboljšanje zapošljivosti i razvoja karijere.
Detaljnije informacije o ovogodišnjim pozivima kao i prezentacije programa možete naći na sajtu Evropske komisije https://bit.ly/3lgORcW
Snimljeni webinar koji detaljno objašnjava proces prijave za individualne stipendije možete pogledati na ovom linku https://www.youtube.com/watch?v=a0ga4OJpxuU.
Ukoliko ste u potrazi za partnerskom institucijom, posjetite zvaničnu listu zainteresovanih institucija koja se redovno ažurira, listu organizacija i institucija u potrazi za partnerima, pogledajte listu institucija koje su učestvovale u programu prošle godine ili budite slobodni da istražite nove institucije ili kompanije.
U podnošenju individualnog ili zajedničkog projekta svakako će Vam koristiti vodič za podnošenje projekata ili Web alat za učenje- platforma „Kako podnijeti projekat“ https://webgate.ec.europa.eu/funding/display/ECResearchGMS/How+to+submit+a+proposal_WebForm.
(euresurs.ba)