HOĆU NA PUT: Eko selo “Semešnica”

Eko selo “Semešnica” nalazi se na rijeci Semešnici kod Donjeg Vakufa. Putići i mostići od drvenih oblika prostrti preko vode, kao da nisu ljudskom rukom pravljeni, kao da je sve samo raslo i nicalo, baš tako kako stoji i izgleda… Lokacija Semešnice Krajolik koji...