Najava za medije – VIA DINARICA DOLAZI U TUZLU

Posjeta Via Dinarice bosanskohercegovačkim gradovima se nastavlja 14. jula, organizacijom velikog događaja u Tuzli, na Trgu Slobode. Planinarske rute Via Dinarice se protežu preko Dinarida, od Slovenije do Albanije. Bosna i Hercegovina se nalazi u samom srcu dinarskog...