TRAŽIMO PROJEKTNOG ASISTENTA! – Mreža progresivnih inicijativa


Sarajevo, Bosna i Hercegovina
KO SMO MI?
Mreža progresivnih inicijativa (MPI) je nevladina, neprofitna organizacija oformljena od strane grupe pojedinaca, kao svojevrsna platforma koja okuplja profesionalce koji imaju značajno iskustvo rada u civilnom društvu, te iza sebe rezultate na projektima koji se tiču reforme javne uprave, ljudskih prava, kreiranja javnih politika i zagovaranja, ubrzanja procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine i članstva u NATO-u. Osnivači Mreže također imaju značajno iskustvo u radu sa članovima parlamenata i vlada, političkim strankama i institucijama u Bosni i Hercegovini. Naš ured nalazi se u Sarajevu.
KOGA TRAŽIMO?
Želimo angažovati projektnog asistenta, osobu koja pomaže organizaciji u realizaciji projekata. Angažman je planiran u trajanju od tri mjeseca, sa radnim vremenom od 20 sati sedmično.
Osoba koju želimo angažovati treba imati iskustvo u nevladinom sektoru najmanje dvije godine, poželjno ali ne eliminatorno na projektima koji se tiču neke od sljedećih oblasti: zaštita okoliša, klimatske promjene, javna uprava, suradnja civilnog sektora i institucija.
Očekujemo snažno razvijene komunikacijske i organizacijske vještine, etičnost, posvećenost radu, informisanost i snalažljivost u različitim društvenim prilikama.
Poznavanje engleskog jezika je važno zbog komunikacije sa donatorima i učesnicima projektnih aktivnosti, a poznavanje drugih jezika je dodatna vrijednost.
Poziv je otvoren do 02. augusta 2021. godine (petak).
Vaš CV sa barem jednom referencom i kratko motivaciono pismo poslati na info@mpi.ba sa subjectom PRIJAVA NA POZICIJU PROJEKTNOG ASISTENTA.
(mreža-mira)