Trening “Akademija demokratije mladih”

8-14. oktobar 2023. | Evropski omladinski centar Budimpešta, Mađarska

Fokus studijske sesije je opremiti omladinske lidere/facilitatore znanjem i vještinama za implementaciju programa „Obrazujte za demokratiju“ koji inovativno istražuje koncept demokratije iz lokalne, nacionalne i evropske perspektive.

Tokom studijske sesije, učesnici će produbiti svoje vještine fasilitacije i upoznati se sa programom „Obrazujte za demokratiju“ koji je razvila DYPALL mreža i drugim alatima za širenje stečenog znanja o demokratiji u njihovoj lokalnoj stvarnosti. U ovom užurbanom vremenu kroz koje Evropa prolazi, važno je ponovo izgraditi povjerenje u demokratiju dajući prostor mladim ljudima da kritički sagledaju postojeći demokratski sistem u Evropi i svoju ulogu u njemu.

Program „Obrazuj za demokratiju“ sastoji se od modula obuke zasnovanih na metodologiji neformalnog obrazovanja koja je privlačna mladima kako bi mogli na inovativan način istražiti koncept i vrijednosti demokratije, baveći se time iz lokalne, nacionalne i evropske perspektive. Zasniva se na sljedećim temama: učešće građana, razumijevanje i doživljavanje demokratije, povećanje uticaja, medijska pismenost i kritičko mišljenje, demokratije u riziku i liderstvo mladih. Neke aktivnosti u modulima obuke imaju za cilj istraživanje teme i razmjenu znanja među učesnicima; drugi nude priliku da iskusimo temu i razmislimo o našoj percepciji konkretnog pitanja; druge aktivnosti razvijaju specifične kompetencije i/ili nas pozivaju da preduzmemo mjere za rješavanje određenih problema.

Učesnici treba da budu rezidenti država članica Savjeta Evrope; i/ili Bjelorusija, Sveta Stolica i Kazahstan.

Dostupna preuzimanja: SALTO_Poziv za učesnike_Studijska sesija YDA.pdf

Više informacija na: SALTO

 

Preuzeto sa: hocu.ba

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“