Trening za organizatore Žive biblioteke – formiranje baze učesnika

Grupa ,,Hajde Da…“  u saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, u okviru projekta „Živa Biblioteka – Priča o različitosti“, koji se realizuje kroz Zajednički regionalni program Ujedinjenih nacija „Dijalog za budućnost”, raspisuje Javni poziv za trening za organizatore Žive biblioteke.

Šta je Živa biblioteka?

Živa biblioteka funkcioniše baš kao prava biblioteka, gdje čitaoci dolaze da pozajme “knjigu” na određeno vrijeme. Postoji jedna razlika: knjige u Živoj biblioteci su ljudi, i knjige i čitaoci imaju priliku da uđu u pravi dijalog. Knjige u Živoj biblioteci su ljudi koji predstavljaju grupe koje su često meta predrasuda i stereotipa, i koji su često žrtve diskriminacije, predrasuda i socijalne ekskluzije. U ovoj biblioteci, knjige ne samo da mogu da pričaju, već mogu i da odgovaraju na pitanja čitalaca, a mogu i da postavljaju pitanja i da uče.
Detaljnije o historijatu organizacije Žive biblioteke i o samoj metodologiji možete pročitati ovdje.
Koji su ciljevi treninga za organizatore Žive biblioteke?
Glavni cilj  treninga je upoznavanje i dalji razvoj koncepta Živih biblioteka kao sredstva za promociju ljudskih prava široj javnosti u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Specifični ciljevi:

 • Osposobiti učesnike da pripreme, organizuju i evaluiraju projekte Žive biblioteke;
 • Razviti kompetencije učesnika važne za adaptaciju i primjenu metodologije Živih biblioteka u različitim kontekstima;
 •  Reflektovati na lične i profesionalne vrijednosti, iskustva, stavove i odgovornosti u borbi protiv stereotipa i predrasuda;
 • Razmijeniti i evaluirati iskustva prethodnih Živih biblioteka;
 • Stvoriti mrežu organizatora Živih biblioteka u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini;

Kada će biti održan trening?
Kroz projekat ,,Živa biblioteka – Priča o različitosti“ jeste planirano održavanje dva petodnevna treninga za organizatore Žive biblioteke u Republici Srbiji (Sremski Karlovci) i Bosni i Hercegovini (Sarajevo). S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, nismo u mogućnosti da preciziramo tačan datum realizacije treninga, te iz tog razloga formiramo potencijalnu bazu učesnika koji će po uspostavljanju povoljne epidemiološke situacije biti kontaktirani za učešće na treningu. Takođe, učesnici će biti blagovremeno obavešteni i o situaciji da trening promijeni svoju formu, te ova projekta aktivnost bude održana onlajn. Na svakom treningu prisustvovaće 24 učesnika, od kojih je polovina iz Republike Srbije, a polovina iz Bosne i Hercegovine (ukoliko ovaj oblik treninga bude dozvolila epidemiološka situacija).
Profil učesnika
Trening ima za cilj da uključi buduće multiplajere za metodologiju Živih biblioteka.
Svi učesnici trebalo bi da ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su mlade osobe ili da su osobe koje su aktivno uključene u rad sa mladima;
 • da dolaze iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine;
 • da deluju u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih prava, socijalne inkluzije i interkulturalnog dijaloga;
 • da su spremni da se posvete organizaciji Živih bibilioteka na nacionalnom ili lokalnom nivou nakon završetka treninga;
 •  da su motivisani da doprinesu ovom treningu i da podijele svoja iskustva;
 •  spremni da učestvuju na cijelom trening kursu.

Svim izabranim učesnicima biće pokriveni putni troškovi, kao i troškovi smeštaja i ishrane.
Kako se prijaviti?
Popunite prijavni formular koji se nalazi na sledećem linku do 07.septembra u 23:58h! Nakon toga naš trenerski tim će izvršiti selekciju pristiglih prijava i dobićete obaveštenje o tome da li ste primljeni u Bazu učesnika. Nakon formiranja baze, bićemo u stalnoj komunikaciji u vezi sa epidemiološkom situacijom i terminima potencijalne oganizacije treninga.
Kontakt osobe:
Slađana Vlatković, sladjanavlatkovic@gmail.com – Republika Srbija
Nadira Ćurulija, nadira.curulija@yihr.org – Bosna i Hercegovina
(hocu.ba)