Tuzla – Počeo upis u Dramski studio za djecu, mlade i odrasle

Dramski studio za djecu, mlade i odrasle Pozorišta mladih Tuzle  je poseban oblik dramske edukacije i rada s djecom i mladima gdje se putem umjetnosti i drame, kao sredstva u odgoju, radi na izgradnji samopouzdanja kod svih polaznika i gdje dramski odgoj ne služi samo za razvijanje dramske darovitosti i upoznavanju sa dramsko-scenskim izrazom, već je izuzetno koristan za razvoj dječije i mladalačke ličnosti.
Pomaže djeci i mladima da kroz dramsku igru razviju svoju kreativnost i maštu, da steknu sigurnost i samopouzdanje te da se pripreme za susret sa realnošću.

Rad se odbija u grupama mlađeg, srednjeg i starijeg uzrasta u zavisnosti od uzrasta polaznika. Svi polaznici koji se odluče za pohađanje Dramskog studija za djecu, mlade i odrasle 2021. potpisuju Pravilnik o radu u kojem su jasno definisana međusobna prava i obaveze. Za maloljetne osobe, Pravilnik potpisuje roditelj/staratelj. Po završetku edukacije polaznici polažu završni ispit, te dobijaju Certifikat o završenoj početnoj fazi Dramskog studija u 2021. godini, nakon čega dobijaju pravo za pohađanje napredne faze.
Edukatori u Dramskom studiju za djecu, mlade i odrasle su mladi diplomirani glumci, pedagozi, psiholozi, nastavnici razredne nastave, doktori, novinari ali i studenti različih profila osposobljeni za primjenu drame u odgoju. Saglasnost za realizaciju modula rada u Dramskom studiju za djecu, mlade i odrasle izdalo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Radionice se realizuju jednom sedmično po modifikovanom načinu rada usklađenog sa COVID 19 mjerama i Politikom zaštite dječijih prava Mladih Tuzle.
Upis traje od 1.2.2021 – 28.3.2021. Prijave putem telefona : 061 36 56 00
Svi prijavljeni kandidati i njihovi roditelji biće telefonski obaviješteni o prvom zajedničkom sastanku na kojem će se obaviti javna prezentacija cjelokupnog projekta.
(RTV7)