Tuzla – #Purple_event – Ravnopravno Različiti

Događaj se organizuje u Tuzli, 15.07. od 18-21h na Trgu Slobode.

O kampanji:
Kampanja je dio projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana” koji finansira Evropska unija a provodi Organizacija amputiraca UDAS u partnerstvu sa Helisnškim parlamentom građana Banja Luka i UG Nešto Više.
Cilj projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini da bi se postigao veći nivo njihove uključenosti u procesu evropskih integracija u oblastima koje se tiču povećanje socijalne uključenosti i nediskriminacije osoba sa invaliditetom.
O događaju:
Ulični događaj se sastoji od 2 mini performansa s ciljem provociranja empatijske uzmemirenosti građana (sa i bez invaliditeta) i bilježenja njihovih reakcija i emocija nakon toga.
Građani će imati mogućnost da se kroz “Uđi u moje cipele na 1 minut” postave u situaciju u kojoj se nalaze osobe sa invaliditetom na način da su njihova čula vida ili sluha privremeno eliminirana povezima za oči ili slušalicama za uši. Nakon toga oni će odgledati par minuta centralnog dnevnika iili igranog filma i reflektovali to nebično iskustvo i saznanje o uskraćenosti pristupa infomacijama na javnim servisima na način da su svoju poruku “gurnuli pod tepih”, ali ne da bi tamo bila zaboravljena već da bi čim prije nosioci odgovornosti adresirali ove izazove u inkluziji osoba sa invaliditetom.
Svi učesnici će dobiti narukvicu kao potvrdu učešća u akciji.
Centralni događaj je puštanje balona sa ključnim porukama za unapređenje života u zajednici osoba sa invaliditetom.