Učešće besplatno: Prvi virtuelni sajam i online konferencija za trudnice i dojilje

Kompanija Sfera d.o.o. Mostar koja je izdavač specijaliziranog časopisa za majku i dijete ”Roditelj” u saradnji sa Poliklinikom Arbor Vitae Dr. Sarić organizuje “Prvi virtuelni sajam i online konferenciju za trudnice i dojilje”. Učešće je besplatno i održat će se online u petak, 03.04.2020. godine u 18:00. Govorit će se o zanimljivim i edukativnim temama koje su važne za svaku trudnicu koja se nađe u određenoj stresnoj situaciji. Cilj događaja jeste pružiti neophodne informacije, te naučiti i pripremiti trudnice i dojilje da se nose sa stresnim periodom.

Tema kojom će početi konferencija je ”Priprema za porod u stresnoj situaciji”, a koju će prezentirati prim.dr.med. Senad Sarić. Doktor Sarić je u aprilu 1998. godine osnovao privatnu specijalističku ordinaciju, koja je prerasla u multidisciplinarnu polikliničku ustanovu ”Arbor vitae Dr. Sarić” i posjeduje višegodišnje iskustvo u radu sa trudnicama. Zvanje magistra nauke stekao je iz reproduktivne medicine ”Korelacija laparotomije i laparoskopije u liječenju tubarnog faktora ženske neplodnosti”, pred komisijom UMC u Sarajevu.
Naredna tema koju će trudnice i dojilje moći slušati je ”Kardiološko-internistički aspekt kod trudnica”. Prezentirat će je dr.med. Grit Kirsten Sarić, specijalista za internu medicinu-subspecijalista kardiolog, iz Poliklinike ”Arbor vitae Dr. Sarić”. Nakon završenog Medicinskog fakulteta Univerziteta ”Friedrich Schiller” u Jeni, radila je kao ljekar u univerzitetskoj klinici za kardiologiju i angiologiju, a nakon toga je specializirala iz interne medicine u Saale – Unstrut – Klinik u Naumburg-u.

”Anksioznost, stresni događaji i način nošenja sa njima za trudnice i dodjilje”, je tema koju je prezentirati prim.dr. Lamija Duranović-Vinković, specijalista neuropsihijatar, šef Odjela neuropsihijatrije Kantonalne bolnice “Dr. Safet Mujic”, Mostar.
Pored ovih tema, bit će prezentovama platforma online sajma na kojoj se nalaze brojne nagradne igre, kao i popusti sponzora i partnera projekta. Prijaviti se možete putem facebook stranice Roditelj.  
(https://www.facebook.com/www.roditelj.ba/)

Posljednji postovi