Učestvujte na konferenciji “Mostovi za trenere“

Anpcdefp Romanska nacionalna agencija organizuje konferenciju koja će se državati od 17. do 20. novembra u Rumuniji. Pravo na prijavu imaju treneri sa iskustvom u obuci omladinskih radnika i omladinskih lidera, pružaoci kurseva obuke koji primijenjuju strategije obuke za trenere, Erasmus +: Mladi u akciji / Nacionalni odbori Evropskog korpusa solidarnosti / osoblje SALTO saveza koje sarađuje sa trenerima i trenerskim bazenima.
OBLAST:
Tehnologija
OPIS
Mostovi za trenere (BfT) nude platformu za raspravu o trendovima i pitanjima vezanim za obuku na polju mladih – nacionalnu i međunarodnu. BfT služi kao platforma koja će doprinijeti istraživanju budućih koraka koje treba preduzeti u razvoju ETS-a i razmisliti o tome kakvu bi ulogu u tome mogli da igraju Erasmus +: Mladi u akciji i Evropski korpus solidarnosti. Održava svake dvije godine i predstavlja koncept konferencije koji okuplja iskusne trenere, druge pružaoce obuke i Erasmus +: Mladi u akciji i službenici Evropskog korpusa solidarnosti NA / SALTO RC koji rade sa trenerima kako bi razmotrili trendove i suštinska pitanja u polje mladih i efekti na rad trenera.
USLOVI
Pravo na prijavu imaju treneri sa iskustvom u obuci omladinskih radnika i omladinskih lidera, Pružaoci kurseva obuke koji primijenjuju strategije obuke za trenere, Erasmus +: Mladi u akciji / Nacionalni odbori Evropskog korpusa solidarnosti / osoblje SALTO saveza koje sarađuje sa trenerima i bazama za trenere.
NAČIN PRIJAVE
Kandidati se mogu prijaviti tako što će popuniti aplikacionu formu na sledećem linku:
https://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=%2Ftools%2Feuropean-training-calendar%2Fapplication-procedure%2F9545%2Fapplication%2F
ROK ZA PRIJAVU:
07.10.2020. godine
Detaljnije na linku: https://www.salto-youth.net/
(hocu.ba)