Udruženje za borbu protiv korupcije „Transparency International“ u Bosni i Hercegovini raspisuje: JAVNI OGLAS ZA PRIJEM ISTRAŽIVAČA


 
Rаdnо mјеstо: Istraživač – jedan izvršilac, Banja Luka/Sarajevo
OPIS POSLOVA:
Istraživač obavlja sljedeće poslove:

 • prikupljanje i obrada podataka u oblastima u kojima djeluje Transparency International u BiH. To se naročito odnosi na monitoring i izvještavanje o radu relevantnih institucija, primjeni relevantnog zakonskog okvira, sa posebnim fokusom na praćenje aktivnosti nosilaca javnih funkcija, javnih nabavki, raspodjele javnih sredstava, praćenje rada institucija i sl.;
 • samostalno provodi istraživanja i učestvuje u obavljanju istraživanja koje provodi Udruženje;
 • učestvuje i u analizi podataka prikupljenih kroz monitoring i istraživanja;
 • učešće u organizaciji treninga, radionica i drugih događaja;
 • sastavlja podneske prema javnim organima koji su predmet istraživanja i vodi evidenciju o istima, uz nadzor Višeg istraživača/Saradnika za pravne poslove;
 • pruža koordinatorsku i logističku podršku u provođenju aktivnosti Udruženja;
 • obavlja i druge poslove ovisno o potrebama Udruženja, te iskazanim kapacitetima.

Sa izabranim kandidatom će se zaključiti ugovor o probnom radu na period od tri mjeseca, sa mogućnošću produženja ugovora.
OPŠTI USLOVI:

 • državljanin Bosne i Hercegovine
 • stariji od 18 godina
 • protiv kandidata se ne vodi krivični postupak
 • nije osuđivan za izvršenje krivičnog djela

POSEBNI USLOVI:

 • VSS društvenog smjera
 • minimum godinu dana iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • izvrsno poznavanje rada na računaru;
 • komunikacijske vještine;
 • odgovornost i samoincijativnost u radu;
 • sposobnost rada u timu.

Oglas ostaje otvoren do 15.01.2021.godine. Početak rada predviđen je od 01.02.2021.godine.
Zainteresovani kandidati treba da dostave CV i motivaciono pismo (uz obaveznu naznaku da li se prijavljuju za radno mjesto u Sarajevu ili Banjaluci) putem pošte ili direktno na adresu: Gajeva 2, 78000 Banja Luka.
Udruženje zadržava pravo da na intervju pozove samo kandidate koji prođu u uži krug. Kandidati koji prođu u uži krug biće dužni dostaviti dokaze o stručnoj spremi i radnom iskustvu (ovjerenu kopiju diplome ili nostrifikovanu diplomu, ukoliko je stečena u inostranstvu, i potvrdu o radnom iskustvu od ranijeg poslodavca). Kandidat koji bude izabran biće dužan dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o neosuđivanosti.
Javni poziv_Istraživač
 
(hocu.ba)