POZIV NA DISKUSIJU MLADIH I VLASTI UKLJUČI MLADE!
Uključi mlade! – poziv za online diskusiju
Smatraš da je na polju rada sa mladima potrebno tražiti dugoročna rješenja?
Vjeruješ da se ista pronalaze najprije kroz dijalog vlasti i mladih?
Interesuje te kako to institucionalno mladi i vlasti mogu bolje sarađivati?
Vijeće mladih Federacije BiH organizuje online diskusiju na kojoj su pitanja mladih na prvom mjestu, a o njima ne razgovaraju samo mladi već i predstavnici institucija vlasti. Diskusija na kojoj nema glupih pitanja i gdje je najvažniji glas koji želimo čuti, glas mladih.
Diskusija je namijenjena:

 • mladim osobama sa područja Federacije BiH (od 15 do 30 godina starosti)
 • predstavnicima lokalnih omladinskih organizacija
 • predstavnicima vijeća mladih u FBiH.

Teme o kojima ćemo razgovarati sa našim gostima su:

 • Kako strateški pristupamo mladima i da li možemo bolje?
 • Međusektorska saradnja u ovom pristupu i koliko je ona važna?
 • Dijalog vlasti i mladih, i kako se on odvija?
 • Savjet za mlade FBiH kao jedan od institucionalnih mehanizama za učešće mladih
 • Iskustva sličnih mehanizama saradnje mladih i vlasti u regionu i Evropi

O svemu ovome imaš priliku razgovarati sa:

 • Milanom Dunovićem, potpredsjednikom Federacije BiH
 • predstavnicima ministarstava u Vladi Federacije BiH
 • Krovnom organizacijom mladih Srbije
 • Mrežom mladih Hrvatske
 • drugim mladim ljudima u Federaciji BiH

Pozivamo te da nam se pridružite putem ZOOM-a u petak, 26.02.2021. godine sa početkom u 10:30 sati i saznate više o omladinskim politikama na nivou FBiH.
Vaše prijave možete slati putem LINKA do 24. februara do 23:59h, nakon čega ćemo vam poslati pristupne podatke za ZOOM te program diskusije.
Događaj se implementira uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT i Ambasade Kraljevine Švedske u BiH.
(vijecemladih.ba)