Upoznajte MOPovce: Amila Balić (VIDEO)

MUNJA Inkubator društvenih inovacija i vodeća info platforma za mlade HOCU.ba organiziraju poseban program četveromjesečne prakse u oblasti informiranja i aktiviranja mladih kroz savremene metode i digitalne komunikacijske alate za grupu zainteresiranih i visoko motiviranih studenata pod nazivom ”MUNJA Obuka & Praksa”.

U posljednjih 7 godina MUNJA je uspješno organizirala 10 različitih ciklusa programa obuke i prakse koju je završilo blizu 90 mladih iz različitih dijelova BiH.
Od sada ćete na mreži YouTube moći gledati novi serijal pod nazivom ”Upoznajte Mopovce” koji ima za cilj da vam predstavi XI generaciju mladih osoba koje učestvuju na MUNJA Obuci & Praksi.
Nadamo se da ćete od svakog ponaosob čuti nešto novo, zanimljivo i inspirativno!
U današnjem serijalu ćete imati priliku upoznati Amilu Balić koja je trenutno studentica Stomatološkog fakulteta u Sarajevu i uspješna polaznica Munja obuke & prakse.
U nastavku upoznajte Amilu i poslušajte njeno iskustvo vezano za MOP!

(hocu.ba)