Upoznajte MOPovce: Meho Čavčić (VIDEO)

MUNJA Inkubator društvenih inovacija i vodeća info platforma za mlade HOCU.ba organiziraju poseban program četveromjesečne prakse u oblasti informiranja i aktiviranja mladih kroz savremene metode i digitalne komunikacijske alate za grupu zainteresiranih i visoko motiviranih studenata pod nazivom ”MUNJA Obuka & Praksa”.

U posljednjih 7 godina MUNJA je uspješno organizirala 10 različitih ciklusa programa obuke i prakse koju je završilo blizu 90 mladih iz različitih dijelova BiH.
Od sada ćete na mreži YouTube moći gledati novi serijal pod nazivom ”Upoznajte Mopovce 1:1” koji ima za cilj da vam predstavi XI generaciju mladih osoba koje učestvuju na MUNJA Obuci i Praksi.
Nadamo se da ćete od svakog ponaosob čuti nešto novo, zanimljivo i inspirativno!
U današnjem serijalu upoznajte Mehu Čavčić!