Ustavni sud BiH zaključio: Zabranom kretanja prekršena su ljudska prava

Naloženo je da se uskladi naredba Federalnog štaba Civilne zaštite sa standardima iz Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije.

Apelacije su odbijene u dijelu zahtjeva da se ukine Naredba Federalnog štaba Civilne zaštite od 27. marta 2020.Fena/ Arhiva
Ustavni sud Bosne i Hercegovine zaključio je da je naredbama Federalnog štaba Civilne zaštite, kojima je naređena zabrana kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području Federacije BiH, prekršeno pravo na slobodu kretanja iz odredbi Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na apelante i sva ostala lica u relevantno istoj činjeničnoj i pravnoj situaciji.
Kako je saopćeno, naloženo je Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu Civilne zaštite da u roku pet dana od dana prijema ove odluke usklade Naredbu Federalnog štaba Civilne zaštite od 27. marta 2020. sa standardima iz Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije.
Dalje je naloženo Vladi FBiH i Federalnom štabu Civilne zaštite da u roku tri dana obavijeste Ustavni sud o provođenju naloga iz ove odluke, prenosi Fena.
Apelacije su odbijene u dijelu zahtjeva da bude ukinuta spomenuta Naredba Federalnog štaba Civilne zaštite.

Zahtjev proporcionalnosti

Prema mišljenju Ustavnog suda, osporene mjere ne ispunjavaju zahtjev “proporcionalnosti” iz člana 2 Protokola 4 uz Evropsku konvenciju zato što se iz osporenih naredbi ne vidi na čemu su zasnovane procjene Federalnog štaba Civilne zaštite da sporne grupe na koje se mjere odnose nose veći rizik da će se zaraziti ili prenijeti zarazu bolešću COVID-19.
Dalje, nisu razmatrane mogućnosti uvođenja blažih mjera ako takav rizik opravdano postoji, nisu striktno vremenski ograničene, niti je utvrđena obaveza njihovog redovnog preispitivanja kako bi se osiguralo da traju samo onoliko koliko je to “neophodno” u smislu člana 2 Protokola 4 uz Evropsku konvenciju, odnosno da budu ublažene ili ukinute čim situacija to dozvoli.
Ova odluka danas će biti objavljena na sajtu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Izvor: Agencije