Volontirajte u centru za podršku žrtvama zlostavljanja

Otvoren konkurs za volontiranje u Beyond organizaciji za podršku žrtvama zlostavljanja.
beyond-south-america
OBLAST:
Više oblasti
OPIS:
Beyond South America (BSA) postoji u službi Casa de la Alegría: fondacije koja svojom ljubavlju i predanošću podržava djecu i mlade koji su se suočili sa (porodičnim) traumama poput seksualnog, mentalnog ili fizičkog zlostavljanja.
Njihova misija je osnažiti ranjivu, dragocjenu djecu kako bi napokon mogla otkriti svoje snage i talente. Sav prihod koji ostvari BSA ići će direktno u Casa de la Algeria. O projektu: Projekat pomaže žrtvama zlostavljanja u oporavku i ima sjedište u centru grada.
Ovdje rade na različitim pitanjima s djecom i adolescentima do 18 godina. S jedne strane, nude besplatnu pravnu podršku u procesu izricanja kazne i zatvora. S druge strane, fokusiraju se na žrtve kojima je potrebna podrška i tokom i nakon suđenja. Ova podrška pruža se u obliku kreativne plesne terapije, radionica crtanja, obrade informacija i psihološke podrške.
USLOVI:
Mogu se prijaviti svi zainteresovani kandidati.
NAČIN PRIJAVE:
Za više informacija o načinu prijave na: https://beyondsouthamerica.org/
ROK ZA PRIJAVU:
U toku.
Detaljnije: https://beyondsouthamerica.org/contact-2/
(mladiinfo.me)