Web3 i blockchain u fokusu nove naučno/znanstvene konferencije u INTERA Tehnološkom Parku

Web 3 i blockchain tehnologije već se neko vrijeme nalaze u središtu pažnje tehnološkog, ali i većine ostalih sektora. Brojni izvori i literature nude različite definicije, ali najjednostavnije bi bilo reći da je blockchain decentralizirani sustav osiguran kriptografijom koji se koristi za pohranu i prijenos podataka čime podatke čini privatnima, trajnima i provjerljivima, a da Web 3 predstavlja noviju i sigurniju generaciju interneta koja počiva na konceptu decentralizacije i blockchain tehnologije. Iako se primjeri uporabe ove tehnologije najčešće vežu uz financijski sektor, dobro su poznati i oni koji su fokusirani na znanost, zdravstveni sustav, intelektualno vlasništvo, javnu upravu i slično.

O važnost praćenja globalnih trendova i detaljnijem posvećivanju razvoju uporabe Web3 i blockchain tehnologija govorit će se na međunarodnoj naučno/znanstvenoj konferenciji Web3 & Blockchain u Bosni i Hercegovini koju zajednički organiziraju INTERA Tehnološki Park i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti. Nakon ovogodišnje konferencije posvećene umjetnoj inteligenciji, u svibnju 2023. godine INTERA Tehnološki Park ponovno će biti središte razgovora o najnovjim trendovima i primjerima primjene naprednih tehnologija u različitim sferama. Iako primjena Web3 i blockchain tehnologija u svijetu ima dalekosežne rezultate, u Bosni i Hercegovini je ovo još uvijek relativno nepoznata tema o kojoj se i dalje rijetko priča. Upravo zato ova naučno/znanstvena konferencija ima za cilj osvrnuti se na trenutno stanje primjene ovih tehnologija, kao i na znanstveni pristup distribuciji i korištenju podataka općenito.

Prijaviti se možete na sljedećem linku, a sažetak rada (na B/H/S i engleskom jeziku) s okvirnim pregledom korištene literature možete dostaviti na tec@intera.ba.

Rok za prijavu je utorak, 31.01.2023. godine do 23:59h.

akta.ba

 

Ova objava je nastala u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.