Webinar: “Mogućnosti mladih u digitalnom dobu”

Nakon uspješnih projekata, koji su se iskazali veoma pozitivno uz veliki odziv mladih sa željom za izgradnjom, znanjem i uspjehom, vraćamo se sa SERIJOM PREDAVANJA (WEBINARA) koji imaju za cilj okupiti mlade ljude u Bosni i Hercegovini kao i dijasporu mladih BiH, te im pružiti osnovna znanja i vještine iz najaktuelnijih tema današnjice.

Webinar “Mogućnosti mladih u digitalnom dobu”, prvi ovakav u nizu, ima za cilj pružiti osnovna znanja, vještine i upute mladima kako da se na najuspješniji način suoče sa svim izazovima online svijeta, sa fokusom na pozitivne mogućnosti u online svijetu i budućim trendovima koje online svijet nosi sa sobom kao i izgradnja partnerstva i međusobnog povjerenja putem digitalnih platformi.
DATUM : SUBOTA, 19.12.2020.g.
VRIJEME: : 17:00 – 19:00
PREDAVAČ : Ismail Šehić
(mreža-mira)