YACE projekat- mladi protiv korupcije u zapošljavanju

U periodu od 16. do 18. decembra 2022.godine u Banjoj Luci se održala „YACE Akademija – pod projektom YACE mladi u borbi protiv korupcije u zapošljavanju“, u organizaciji Centra za razvoj karijere Banja Luka, pod punim pokroviteljstvom Američke ambasade u BiH.
Na otvaranju Akademije prisustvovalo je 24 mladih iz cijele BiH starosti od 18 – 25 godina, koji će nakon odslušanih interaktivno – edukativnih radionica i korisnih predavanja, uz mentorisanje Centra za razvoj karijere Banja Luka, biti dio javne kampanje „Korupcija nije prihvatljiva“.
U sklopu ove kampanje, učestvovali su u snimanju istoimenog promo videa, sa ciljem informisanja i podsticanja mladih u BiH da se više angažuju po ovom pitanju.
Glavni cilj YACE Akademije bio je stvaranje mreže mladih (mreža YACE klubova kao rezultat) koji bi trebali sarađivati, informisati jedni druge, te razvijati modele kako se efikasnije boriti protiv korupcije u zapošljavanju koristeći savremene tehnologije, društvene mreže, lokalne nezavisne medije , omladinski mediji i omladinski nezavisni novinari (kao što
su blogeri, menadžeri društvenih medija i sl.).
Učesnici su imali priliku da slušaju različite radionice mladih profesionalaca i istraživača iz oblasti prava, komunikacija, projekt menadžementa, psihologije, među kojima su: Anja Šolak, projekt menadžerica: „Collaboration = Success“; Lidija Šunjić, viša asistentica Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru: „Zašto je bitan slogan, komunikacija i projektni menadžment za jednu javnu kampanju?”, Ana Kotur Erkić, dipl.pravnica i nvo aktivistkinja: „Kurtoazija, kultura ili korupcija – gdje su granice?“; Damjan Ožegović: „Prezentacija Transaprency International“; Vesna Bosančić, ma psihologije : „Gdje sam ja, kada kažemo
korupciJA?“; Tamara Gaćanović: „Moja borba, moja pobjeda!“; Sead Halilović, konsultant
UNODC: „Promocija vodiča: Kako se boriti protiv korupcije?“
Cilj cjelokupnog „YACE projekta“ je podizanje svijesti potencijalnih žrtava korupcije, o modelima i načinima borbe protiv korupcije u zapošljavanju, kao i povećanje pažnje mladih i političkih aktera koji bi se trebali baviti problematikom ovog velikog problema današnjeg načina zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. Projekat bi trebao promijeniti percepciju korupcije “kao nečega što se dešava i što se ne može promijeniti” ; u nešto što se treba i mora promijeniti, kako bi mladi u BiH imali podjednako kvalitetan život kao njihovi vršnjaci u ostatku Evrope.
Pred učesnicima YACE projekta su sada tri mjeseca zanimljivog, istraživačkog rada, uz asistenciju CERK tima na prikupljanju podataka za sprovođenje istraživanja „Stavovi mladih o korupciji u zapošljavanju“, koji je ujedno treća etapa YACE projekta.
YACE projekat traje do aprila 2023.godine, kada je ujedno planirana prezentacija rezultata istraživanja i zatvaranje kampanje.
#korupcijanijeprihvatljiva #yaceprojekat #yacekampanja
Ova objava je nastala  u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi