YOUthDIG: Dijalog mladih o upravljanju internetom

Svake godine EuroDIG konferencija ugošćava pan-Europski Omladinski Dijalog na temu Internet Uprave (YOUthDIG).
YOUthDIG je program namijenjen mladima između 18 i 30 godina kako bi naučili više o digitalnim politikama i gradnji jake mreže za svoja vlastita zagovaranja i digitalnu suradnju.

Ove godine, okupljanje je u Trstu, Italiji, od 26. do 30. juna.
Izabrani učesnici/ce će imati pokrivene putne troškove, a program će se odvijati na engleskom jeziku.
Poziv za prijave otvoren je do 7. februara 2021. godine i pozivamo mlade iz cijele Europe i različitih iskustava da se prijave.
Molimo da razmislite o ovom programu, te bismo bili/e veoma zahvalni/e kada biste poziv podijelili i sa drugima.
Više informacija o YOUthDIG programu i samoj prijavi možete pronaći ovdje: https://www.eurodig.org/get-involved/youthdig/