ZADA Pharmaceuticals razvila lijek za pomoć u liječenju infekcije Covid-19

Farmaceutsku kompaniju ZADA Pharmaceuticals je posjetila Zamjenica presjedavajućeg Vijeća ministara BiH i Ministrica vanjskih poslova dr. Bisera Turković.


Cilj posjete je bio sagledati kako u novonastaloj situaciji sa koronavirusom SARS-CoV-2 radi i funkcioniše domaća Bosansko-hercegovačka farmaceutska kompanija i da li imaju problema u dostavi sirovina.
Ministrica je tokom svoje posjete, sa predstavnicima ZADA Pharmaceuticals, razgovarala o kapacitetima proizvodnje, lijekovima koje ova kompanija može ponuditi u liječenju oboljelih od koronavirusa, a naravno željela je čuti i koji su to problemi sa kojima se suočava ova kompanija i kako se vlasti mogu uključiti u rješavanje problema, kako bi ova kompanija imala još bolje rezultate koji bi značili napredak za cijelu državu.
Kompanija ZADA sa ponosom ističe da pomno prati sva dešavanja u vezi sa terapijom i svim novim istraživanjima u vezi sa liječenjem oboljelih od koronavirusa. Po  riječima predstavnika ZADA-e   kompanija je već razvila proizvod Hidroksihlorohin film tablete 200 mg koje se preporučuju u terapiji liječenja koronavirusa, pod zaštićenim nazivom MALCOVIR®.
Lijek Hidroksihlorohin film tablete 200 mg je 28.3.2020. odobrila za upotrebu, za indikaciju liječenja Covid-19 i Američka agencija za hranu i lijekove (FDA).
U ZADA-i ističu da će ovaj lijek imati za tržište BiH u narednih 10-ak dana.
Kao svoje probleme, iz ZADE ističu svoj dugogodišnji problem, za koji vjeruju da ga dijele sa drugim domaćim proizvođačima u BiH, a to je nedovoljna podrška na domaćem tržištu. Smatraju da država nije napravila potrebne mjere kojima će zaštititi domaću proizvodnju.