Zajedno stvaramo sigurno okruženje: Podrži ljudska prava 2019


Centar za društvena istraživanja Global Analitika iz Sarajeva u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Ovaj izuzetno važan datum obilježavamo organizacijom međunarodne konferencije pod nazivom “Podrži ljudska prava 2019” u saradnji sa državnim institucijama, savjetodavnim tijelima i nevladinim organizacijama iz Hrvatske, Srbije, Albanije, kao i Bosne i Hercegovine.
Naš tim neumorno razvija nove ideje koristeći inovativne pristupe u cilju da podrži najugroženije skupine, kako bismo zajednički mogli izgraditi naše društvo za sve. Posljednjih pet godina realizirali smo različite projekte uz podršku ambasade SAD-a u BiH, SlovakAid, kao i nadležnih ministarstava i drugih institucija radi promocije sporta kao alata inkluzije. Takođe, s našim partnerima realizirali smo nekoliko projekata ERASMUS + s ciljem inkluzije i uključivanja u mobilnost mladih s invaliditetom.
Cilj ove konferencije jeste da našim učesnicima prenesemo naša iskustva i prakse, kao i da pružimo priliku osobama s invaliditetom daju svoj glas u borbi za svoja ljudska prava.
Kao prepoznata organizacija prvenstveno se bavimo zaštitom ljudskih prava najranjivijih kategorija našeg društva, počevši od istraživačkih aktivnosti do mentoringa osoba s invaliditetom i interaktivnih inkluzivnih aktivnosti. Vjerujemo da važan faktor održivog okruženja za inkluziju leži u uključivanju svakog člana našeg društva, pa unutar svojih projekata demonstriramo inkluziju u praksi.
Posebna karakteristika naše organizacije je ta što zapošljavamo mlade s invaliditetom, osnažujemo ih i profesionalno obučavamo, posebno u programu mentorstva, kako bismo ih ojačali za samozastupanje za svoja prava i glasove.
Našim pozivom na učešće na konferenciji želimo promovirati glas osoba s invaliditetom, jer smatramo da su oni zanemareni u našem društvu.
Više informacija: https://www.facebook.com/events/508119669781744/
Izvor: https://www.mreza-mira.net/

Posljednji postovi