Završne aktivnosti sa djecom u pokretu u okviru projekta „Pustite me da budem dijete“

U periodu od 1. decembra 2020. do 31. maja 2021. godine Udruženje „Lan“ iz Bihaća, uz finansijsku podršku Fondacije Schuler Helfen Leben realizira projekt „Pustite me da budem dijete“. Glavni cilj projekta je poboljšanje kvaliteta života djece i mladih u gradu Bihaću i djece u privremenim prihvatnim centrima Sedra i Borići.

U mjesecu martu i aprilu održano je šest edukativnih radionica s djecom u pokretu u Privremenim prihvatnim centrima za smještaj migranata Sedra i Borići. Teme radionica bile su zdravlje, higijena i higijenske navike, te sportske radionice. Na radionicama su učestvovala djeca od 5 do 17 godina i sve radionice bile su prilagođene uzrastu djece.

U aprilu je održana i likovna radionica sa djecom u pokretu i upriličena izložba umjetničkih radova koji su nastali kroz projekt „Pustite me da budem dijete“. Djeca i mladi iz privremenih prihvatnih centara Sedra i Borići pripremili su radove na temu boravka u Bosni i Hercegovini, dok su mladi iz grada Bihaća pripremili radove na temu Moj susjed – migrant. Izložba je organizirana u privremenom prihvatnom centru Borići uz zabavu i prigodne poklone za posjetitelje izložbe i učesnike likovne radionice.

U maju je održan igrokaz za djecu i mlade iz privremenog prihvatnog centra Borići s ciljem jačanja njihovog pozitivnog duha i upoznavanja kulture zajednice u kojoj trenutno borave. Djeca su uživala, plesala i pjevala i što je najvažnije odlično se zabavila.

Igrokaz za djecu je ujedno i posljednja aktivnost u okviru uspješno provedenog projekta „Pustite me da budem dijete“.
(snagalokalnog)