Zelena ljetna škola 2023

KADA: 07. – 10. septembra/rujna 2023

GDJE: Vlašić

KAKO se prijaviti? Popuni ovaj upitnik.

Fondacija Heinrich Boell Stiftung, ured u Sarajevu, organizuje treću Zelenu ljetnu školu kako bi doprinijela diskusiji i razumijevanju tema važnih za društvo u Bosni i Hercegovini.

Prirodna dobra u Bosni i Hercegovini već par decenija nalaze se u nezavidnom položaju između nemara i komodifikacije. Ova pitanja guraju se na margine javnog diskursa u korist „velikih“ tema od „nacionalnog“ značaja, što dodatno produbljuje krizu nekontrolisanog otuđivanja, privatizacije i eksploatacije prirodnih resursa. Pitanje zajedničkih dobara se odnosi na pravilno upravljanje i zaštitu resursa koji su od vitalnog značaja za zajednicu, kao što su šume, vode i zemljište, što nije slučaj u BiH. Ljudska prava, iako rijetko tako predstavljena, su ključna tema koja se odnosi na zaštitu prava pojedinaca i zajednica u vezi s prirodnim dobrima, uključujući pravo na zdravu životnu sredinu (zrak, vodu, itd.) i učešće u odlukama koje se tiču prirodnih resursa.

Cilj ovogodišnjeg izdanja Zelene ljetne škole je da pruži teoretske okvire za promišljanje o navedenim temama, kao i uvid u stanje na terenu u BiH i regionu, sa posebnim fokusom na implikacije na ljudska prava i socijalnu pravdu. Razgovarat ćemo o pravednoj zelenoj tranziciji kao o rješenju problema i sagledati gdje se BiH trenutno nalazi na tom putu. Istražit ćemo alternativne modele održivog razvoja, kao i odgovore na dvostruki izazov digitalne i zelene tranzicije.

Naposlijetku, postavit ćemo pitanje „Koji se to koncept odnosi na održivo korištenje prirodnih resursa na način koji istovremeno zadovoljava potrebe sadašnjih generacija, a ne ugrožava mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe?“.

Zelena ljetna škola 2023 okupit će predavačice/če iz BiH i regiona, te učesnike/ce iz različitih oblasti društvenog angažovanja (aktivizam, civilno društvo, mediji, akademija). Poziv je i za praktičare i za teoretičare, a posebno ohrabrujemo mlade koji žele da nauče nešto više o ovim temama da se prijave.

Broj mjesta je ograničen.

Troškove puta, smještaja i hrane pokriva Fondacija Heinrich Boell. Poziv je otvoren za učesnike/ce u BiH, a zvanični jezik škole bit će b/h/s.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, molimo vas da pišete na e-mail adrese: jelena.vukobrat@ba.boell.org ili damir.zekovic@ba.boell.org

Poziv za učešće otvoren je do 11.08.2023. godine u ponoć. Rezultati bit će objavljeni najkasnije do 18.08.2023.

Prijavi se.

Preuzeto sa: mladibl.com

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“