Addiko Bank zapošljava!

Specijalist za kontrolu kreditnih rizika

Addiko Bank d.d. je banka koja nudi finansijske proizvode i usluge pravnim licima, javnim institucijama i građanima na nov i jednostavan način.
Težimo novim vrijednostima: fokusiramo se na bitno, efikasni smo i komuniciramo jednostavno.
Radije radimo manje stvari, ali ih onda radimo odlično, nego puno stvari prosječno.
Odgovornosti/Tvoj posao:

 • Kontrola kreditnog rizika banke kroz kontrolu i izvještavanje o kvaliteti i rizičnosti kreditnog portfolija banke te implementaciju risk politika i strategija banke;
 • Obračun, analiza i izvještavanje o kolektivnim i individualnim rezervisanjima za kreditne gubitke prema IFRS9 standardu;
 • implementacija, održavanje i kontrola kvalitete parametara i modela za procjenu rizika;
 • Učestvovanje u razvoju i validaciji modela kreditnog rizika;
 • Kontrola i analiza izračuna kapitalnih zahtjeva za kreditne rizike;
 • Sudjelovanje u  ICAAP i stres test aktivnostima, pripremi i praćenju Plana oporavka;
 • Kreiranje planova i budžeta (Forecasts and Budget) u domenu kretanja rezervisanja, troška rezervisanja, nekvalitetne aktive;
 • Redovno i ad-hoc izvještavanje o kreditnom riziku prema Grupi, Upravi i Regulatoru.

Uvjeti/Tvoj profil:

 • VSS – dipl.oec., dipl.ing. elektrotehnike
 • 2 godine radnog iskustva
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Napredno poznavanje rada na računaru
 • Odgovornost, saradnja, efikasno izvršenje

Što nudimo/Mi nudimo:

 • Izazovnu poziciju u dinamičnom, internacionalnom okruženju
 • Rad sa profesionalnim i motiviranim timom

 

Link za prijavu

Posljednji postovi