Ajna Jusić – žena koju treba slaviti u 2020. godini!

Ova je godina trebala biti orijentir za rodnu ravnopravnost i ženska prava.


Uz prekretnice, uključujući 25. godišnjicu usvajanja Pekinške deklaracije i desetljeće od uspostave UN-ovih žena, 2020. je obećavala da će biti ispunjena slavljem, razmišljanjem i djelovanjem.
Ipak, samo tri mjeseca poslije svijet se nalazi u neviđenoj krizi dok najnoviji sloj koronavirusa, COVID-19, prijeti ljudima širom svijeta. Ova pandemija jako utječe na zdravlje i dobrobit žena širom svijeta, bilo da je to, između ostalog, porastom obiteljskog zlostavljanja, neplanirane trudnoće, neplaćenog rada i sl.
No pored svega toga postoji nada. Ovaj mjesec, mjesec ženske historije, izabran je da istakne nekoliko ženskih vođa koje probijaju barijere u političkom, ekonomskom i socijalnom aspektu, među njima se nalazi i jedna ponosna žena iz Bosne i Hercegovina.

Naša Ajna Jusić izabrana je za 7 žena liderica koje treba slaviti u 2020. godini!

Ajna Jusic je aktivistica koja je bacila svjetlo na zaboravljeni aspekt rata: djecu rođenu iz njega.
Jedna od najvećih tragedija nakon rata je ta što se o nekim od najosnovnijih društvenih posljedica rijetko javno raspravlja. Anja Jusić je glas koji počinje na mostu koji razdvaja. Rođena u Bosni i Hercegovini kao posljedica ratnog silovanja, svoj je status građanina smatrala izazovnim i nesigurnim, dok je redovno bila izložena diskriminaciji od jakog patrijarhalnog društva. Djeca rođena kao posljedica ratnog silovanja postala su poznata u Bosni kao ‘nevidljiva djeca’, koja su završila u sirotištima širom zemlje.
Ajna osniva Udruženje zaboravljene djece rata radi osnaživanja i obrazovanja ove ranjive skupine društva pomažući im da preuzmu proaktivnu ulogu u poboljšanju svog statusa. Udruženje pruža pristup obrazovanju, socijalnoj zaštiti i psihološkoj podršci, istovremeno štiteći prava ove marginalizirane i ranjive skupine ljudi.
Shape History.