Akademija za mlade: Sigurnosni izazovi i prevencija nasilnog ekstremizma

Poziv za učešće

Akademija za mlade:
Sigurnosni izazovi i prevencija nasilnog ekstremizma

Atlantska inicijativa poziva sve zainteresirane kandidate i kandidatkinje da dostave svoje aplikacije za učešće na prvoj Akademiji za mlade čiji fokus su trenutni sigurnosni izazovi i prevencija nasilnog ekstremizma. Aplicirati mogu svi zainteresirani studenti i studentice društvenih i humanističkih nauka. Obavezno je poznavanje engleskog jezika.
Akademija će se izvoditi kroz jednodnevne i dvodnevne edukacije od januara do oktobra 2023. godine. Nakon završetka Akademije osam najboljih polaznika i polaznica će imati priliku obavljati šestomjesečnu plaćenu praksu u javnim institucijama i nevladinim organizacijama. Od svih polaznika i polaznica očekuje se učešće na svakom zakazanom terminu. Predavači i predavačice će biti renomirani domaći i strani stručnjaci iz polja sigurnosti, ljudskih prava i metodologije istraživanja.

Program Akademije, između ostalog, sadrži sljedeće komponente:

Savremeni sigurnosni izazovi
o Vanjski maligni utjecaji
o Geopolitika i populizamNasilni ekstremizam i terorizam

Nasilni ekstremizam i terorizam
o Proces radikalizacije
o Online radikalizam i nasilni ekstremizam
o Krajnja desnica i etnonacionalistički ekstremizam
o Fundamentalistički ekstremizam
o Rod i nasilni ekstremizam

Metodologija istraživanja

Zainteresirani kandidati i kandidatkinje trebaju ispuniti aplikaciju koju popunjenu, s kratkom biografijom, trebaju poslati na e-mail adresu: atlantska.inicijativa@gmail.com. Prijaviti se možete do 30. novembra 2022. godine.

Akademija se organizuje u sklopu projekta “Suzbijanje radikalizacije, nasilnog ekstremizma i terorizma“ podržanog od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.

preuzmi prijavni formular:

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.