Aktiviraj se #2 – Udruženje mladih Trik Kalesija

Udruženje mladih Trik je samostalna, nestranačka, nevladina i neprofitabilna organizacija mladih otvoreno za saradnju sa svim organizacijama, udruženjima, kao i pojedinačnim inicijativama građana/ki. Osnovano je u januaru 2019. godine na incijativu World Vision-a kao neformalna grupa nezadovoljna zbog položaja mladih u svojoj lokalnoj zajednici.

S obzirom na to, da u Kalesiji nije bilo udruženja sa različitim aktivnostima, mladi su pokazali interes za razvijanje vještina i uz pomoć mentora počeli sa radom.

” Jedna od aktivnosti koja je realizovana u udruženju je obilježavanje dana ružičastih majica, tj. prevencija međuvršnjačkog nasilja, a zatim su to bile sportske igre, veče društvenih igara, nešto da zapravo privuče mlade. “

Merima Osmanović, predsjednica udruženja Trik

U sportskoj dvorani u Kalesiji, udruženje mladih Trik, otvorilo je centar za djecu i mlade. Općina Kalesija je pomogla pri uređenju prostorija, uvođenju struje, vode kao i plaćanje režijskih troškova, dok su od međunarodne organizacije World Vision dobili 50.000 KM za opremanje.

Udruženje Trik pored navedenih aktivnosti, organizuje i projekte koje se tiču poduzentništva i edukacije za pisanje motivaciong pisma, CV-a, intervju-a, kao i prezentacijske vještine javnog nastupa.

“Nudimo kurseve programiranja, grafičkog dizajna, stranog jezika i nekoliko radionica kroz koje mladi mogu da razviju svoje određene vještine i da postanu lideri u svojoj lokalnoj zajednici, da oni budu nosioci promjena.”

Predstavnici udruženja Trik Kalesija, kažu da uspijevaju u namjeri da osposobe mlade, kako bi mogli što lakše naći posao, jer osim formalnog obrazovanja, poslodavcima je bitno i neformalno obrazovanje, kako bi mogli dati svoj doprinos društvu.

Mustafa Smajlović iz Kalesije, pridružio se udruženju prije tri godine i za to vrijeme je stekao vještine, samopouzdanje, a kasnije je i sam počeo da vodi radionice.

” Vodio sam radionice u poduzetništvu, gdje smo učili mlade kako da se oslobode straha pri javnom govoru, kako da pišu motivaciona pisma, CV i ostalo.”

Mustafa Smajlović, član udruženja Trik

Predsjednica udruženja Trik, Merima Osmanović je poručila mladima da se trebaju aktivirati bez obzira na otežavajuće okolnosti.

” Svako od nas ima neku određnu poteškoću i svi se mi borimo sa nekim određenim problemima, ali sve to što mi nosimo kroz cijeli život ne treba da nam bude prepreka u našem daljem razvoju. Sve to što mi nosimo, je zapravo ljepota cijelog našeg života i procesa gdje se mi razvijamo, a sada je do nas koliko ćemo mi da iskoristimo te prilike i mogućnosti koje nam se nude. ” – dodala je za kraj Merima

 U nastavku članka, možete pogledati cijelu emisiju AKTIVIRAJ SE – Udruženje mladih TRIK Kalesija.

“Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“