Anamneza 03: prof. dr Mirsada Hukić (VIDEO)

Anamneza je podcast Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini BoHeMSA koji je u procesu traganja za iskustvima zdravstvenih radnika, pacijenata i biomedicinskih stručnjaka, kao i odgovorima na mnoga pitanja iz oblasti medicine i stomatologije.

U novoj epizodi razgovarali su s prof. dr Mirsadom Hukić. Profesorica Hukić je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1974. godine. Već 1984. godine je magistrirala na Medicinskom fakultetu u Tuzli, a na istom fakultetu stekla i titulu doktora medicinskih nauka.
Član je Evropske akademije nauka, a od 2012. godine i član Akademije nauka i u umjetnosti BiH. Objavila je preko 300 naučnih i stručnih radova. O vakcinama, COVID-19 infekcijama, imunizaciji, Hantavirusima i mnogim drugim temama u novoj epizodi Anamneze.