ANKETA: Kakav je položaj pozorišta i kulturnih organizacija u pandemiji

Dragi prijatelji,

Ovaj online upitnik izradili smo u sklopu Projekta „Kultura u kriznim vremenima: Mjesto gdje ljudi sanjaju“, koji je podržan u sklopu: Service Call on Civil Society for intercultural cities programme, od strane ALF-a. Ovaj će upitnik saznati kakav je položaj pozorišta i kulturnih organizacija u pandemiji, a koristit će se, između ostalog, na Okruglom stolu koji organiziramo krajem ovog mjeseca, ali i kao preporuka ALF-u za buduću kulturnu razmjenu.

Upitnik je anoniman i potrebno je 10-15 minuta da ga ispunite.

Molimo vas, podijelite ga među svojim članovima.

Hvala vam puno na suradnji i podršci!

ALF BiH

Link za upitnik: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKxJswqIQra-7ggIhYBGO-M0ubn6WF9L6ShbyY47I4xXVgA/viewform?usp=sf_link