Anketa o medijskim navikama i potrebama mladih u BiH

Mediacentar Sarajevo, zajedno s organizacijom JaBiHEU, te omladinskim organizacijama i medijima u BiH, i uz podršku Evropske unije, provodi istraživanje o medijskim navikama mladih u BiH, te njihovim potrebama za medijskim sadržajem.

Ukoliko imate 18–30 godina i živite u BiH, molimo vas da ispunite ovaj upitnik, čiji rezultati će se koristiti u istraživanju i pripremi zagovaračkih i edukativnih aktivnosti za mlade.
Odgovori iz upitnika su anonimni, a edukativne i zagovaračke aktivnosti će se realizovati u sklopu projekta “Mladi za bolje medije”.
Link do upitnika: Anketa o medijskim navikama i potrebama mladih u BiH