Anketa o rodnim nejednakostima u sektoru turizma i povezanim sektorima

Hvala Vam što sudjelujete u anketi u sklopu istraživanja rodnih nejednakosti u sektoru turizma i povezanim sektorima za potrebe projekta USAID Turizam.

Za popunjavanje ankete će vam trebati najviše 20 minuta.
Određen broj pitanja je otvorenog tipa – molimo Vas da na ova pitanja odgovarate punim rečenicama i što konkretnije.
Anketu možete popuniti ovdje