Aplicirajte za AIMS strukturirani master program

Strukturirani master program AIMS, 2021, nudi se za master studije iz oblasti matematike.

AIMS Master's Degree 2020, African Institute For Mathematical Sciences,  Africa - ARMACAD
OBLAST: Matematika
OPIS
Afrički institut za matematičke nauke (AIMS) je panafrička mreža centara izvrsnosti koja talentovanim studentima omogućava da postanu inovatori koji pokreću naučnu, obrazovnu i ekonomsku samoodrživost kontinenta. Afrički institut za matematičke nauke (AIMS) pokrenuo je AIMS strukturirani master program, 2021. traje tri semestra. Faza potrebnih vještina AIMS kursa gradi standardni skup vještina rešavanja problema: procjena, izračunavanje, aproksimacija, modeliranje, analiza podataka i statistika.
Faza izbornog pregleda omogućava studentima da primijene ove vještine u nekim od najuzbudljivijih oblasti nauke. Tokom završne faze kursa AIMS studenti rade istraživački projekat i pišu naučni izveštaj pod nadzorom stručnog istraživača o temi po svom izboru.
Istraživanje započeto ovim projektima često se razvija u dalji postdiplomski istraživački rad nakon AIMS-a. Ovu stipendiju pruža Afrički institut za matematičke nauke (AIMS), a vrijednost stipendije je puno finansiranje, puna stipendija.Stipendija je otvorena za kandidate iz svih država.
USLOVI
Podnosioci zahtjeva moraju da posjeduju ili očekuju da će do datuma početka AIMS obuke steći četvorogodišnju univerzitetsku diplomu iz matematike ili bilo koje druge naučne/inženjerske discipline sa značajnom matematičkom komponentom. Kandidati moraju da pokažu jake matematičke, liderske i vještine rada u zajednici. Žene se snažno podstiču da se prijave.
NAČIN PRIJAVE
Za prijavu idite na link: https://nexteinstein.org/application/aims-masters-degree/
ROK ZA PRIJAVU: 31. 03. 2021.
Detaljnije: https://nexteinstein.org/application/aims-masters-degree/
(mladiinfo.me)