B2B online poslovni susreti Turska – Bosna i Hercegovina

Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine i Privredna komora Trabzon, u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA i Centrom za razvoj odnosa Turska-BiH BIGMEV, organiziraju online B2B poslovne susrete turskih i bosanskohercegovačkih kompanija.

Online B2B susreti održat će se 9. decembra 2020. godine, s početkom u 10 sati po našem vremenu.
Cilj susreta je unapređenje ekonomske saradnje između Turske i Bosne i Hercegovine kreiranjem novih poslovnih prilika za bh i turske kompanije. Online susretima organizatori ujedno žele dati dodatnu priliku kompanijama za pronalaženje međunarodnih partnera i širenje njihove poslovne mreže.
Fokus B2B sastanaka je na sljedećim sektorima:
o    Građevinarstvo i građevinski materijali
o    Prehrambena industrija
o    Mašinska industrija
o    Tekstilna industrija
o    Informacione tehnologije
Predviđeno vrijeme trajanja B2B sastanaka je od 10 do 15 sati. Za sastanke se potrebno registrirati najkasnije do 8. decembra i to putem platforme: https://turkey-bosniah-trade-fellowship-virtual.b2match.io/
Registrirati se možete za više sastanaka u različitim terminima, u skladu s Vašim potrebama i interesima. Online sastanci će se održavati preko iste navedene platforme, a od opreme je potreban mobitel ili računar s kamerom i mikrofonom.
Učešće na B2B sastancima je besplatno a službeni jezici su bosanski i turski. Usluge prevođenja su obezbijeđene, te ukoliko želite prevodioca, molimo da to naglasite prilikom prijave na platformi.
Za dodatne informacije kontakt osobe su:
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
Lejla Sadiković
Tel: 033 566 311
email: l.sadikovic@kfbih.com
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA
Aida Džamalija Duran
Tel: 033 641 520
email: aida@serda.ba
BIGMEV
Nadis Cetin
Tel: 033 264 485
email: nadis.cetin@bigmev.org
(akta.ba)