Balkanska ljetna škola statistike

Trinaesta balkanska ljetna škola održaće se od 27. 09 do 01. 10. 2021. u Albaniji, a domaćin je Zavod za statistiku Albanije (INSTAT) u saradnji sa Statistikom Švedske. ­­­­­­­­­­­­­­­­

U godini u kojoj se trebao održati popis stanovništva u regiji, glavna teema Ljetne škole je: „Popisi u statistici: Metodologija i obrada podataka za proizvodnju indikatora monitoring Ciljeva održivog razvoja (SDG) 2030”.
Tema će obuhvatiti širok dijapazon elemenata koji se odnose na SDG indikatore i koje informacije dobijene iz popisa (i stanovništva i poljoprivrede) se mogu koristiti kao inputi za praćenje napretka SDG-a. Predavači na Ljetnoj školi biće eminentni i međunarodni stručnjaci koji će upotpuniti sam događaj.
Više informacija o Ljetnoj školi možete saznati slanjem upita na: international.cooperation@bhas.gov.ba, gdje takođe možete izvršiti svoje prijave.