Međunarodna sedmica podizanja svijesti o prevarama ponovno u BiH

Nakon prošlogodišnjeg uspjeha, ova inicijativa će ponovno biti obilježena u Bosni i Hercegovini s ciljem zajedničkog prepoznavanja uloge raznih interesnih grupa u uspješnoj borbi protiv korupcije.
Međunarodna sedmica podizanja svijesti o prevarama ponovno u BiH - Klix.ba
Vođeni željom za podizanjem svijesti o važnosti borbe protiv finansijskog kriminala i prevare, 12., 17. i 18. novembra 2020. godine, revizorsko konsultantska kompanija Deloitte BiH, u saradnji sa brojnim partnerima, će održati tri događaja u sklopu kojih će, uz aktivnu saradnju sa eminentnim stručnjacima i partnerima iz različitih područja otvoriti dijalog na brojne teme koje su usko vezane za potencijalno koruptivno ponašanje.
Kroz lične primjere, najbolje prakse i kvalitetnu diskusiju, učesnici će imati priliku da se dodatno edukuju o složenosti problema prevare, korupcije i finansijskog kriminala.
Partneri i učesnici događaja uz Deloitte BiH, su Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Evropska Investiciona Banka (EIB), USAID, Centri civilnih inicijativa (CCI), EU Ured u Bosni i Hercegovini, Ekonomski fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), Transparency International, Međunarodni Monetarni Fond (MMF), Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP), Parlamentarna skupština BiH, Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta Federacije BiH, Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ured za reviziju Brčko distrikta i drugi.
“Ova inicijativa je samo jedna u nizu od naših aktivnosti kojima želimo napraviti pozitivan uticaj u našem društvu, u našoj zajednici”, navodi Sabina Softić, odgovorna partnerica za usluge revizije za Južno centralnu Evropu, voditeljica Deloitteovog ureda u Bosni i Hercegovini i voditeljica prošlogodišnje inicijative.
Glavna tema ovogodišnjeg centralnog događaja je uloga javnih institucija i važnost javne revizije u prepoznavanju koruptivnog ponašanja. Naime, javna preduzeća predstavljaju značajan dio bh. ekonomije i njihovo efikasno upravljanje predstavlja bitne stubove oporavka iz trenutne situacije (COVID-19). S druge strane, uloga javne revizije je uvijek bila jedan od najvažnijih stubova u prepoznavanju i sprečavanju prevara i korupcije u javnim institucijama i preduzećima.
Organizatori ističu da im je veliko zadovoljstvo što će u sklopu ovogodišnjeg programa imati zadovoljstvo ugostiti veliki broj eminentnih i visokopozicioniranih predstavnika javnih i međunarodnih organizacija.
Predstavljajući sve bitniju temu, kako u javnom, tako i privatnom sektoru, tema cyber sigurnosti plijeni sve veću pažnju u BiH. Drugi dan ovogodišnjeg programa, tačnije 18.11.2020., rezervisan je za online događaj “Cyber sigurnost i Bosna i Hercegovina: naredni koraci”, koji će okupiti predstavnike i govornike međunarodnih organizacija, javnih institucija i privatnih kompanija u BiH.
Kao i prošle godine, i ove godine se naglasak stavlja na mlade kroz kroz organizovanje Događaja za studente pod nazivom “Mladi lideri: Poduzimanje sljedećih koraka u podizanju svijesti o korupciji sa sljedećom generacijom”. Ovaj događaj je planiran za 12.11.2020.
Emir Ibišević, direktor Deloitte Advisory Services d.o.o. i ovogodišnji lider inicijative Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevarama u BiH ističe: “Smatramo da izazovi koji se vežu uz korupciju, prevare i finansijski kriminal predstavljaju veliki izazov i za najrazvijenije zemlje svijeta. Vjerujemo da korak naprijed nije lak, ali da zajedničkim djelovanjem možemo osnažiti relevantne interesne grupe da što kvalitetnije pristupe rješavanju izazova u budućnosti.”
Brineći za zdravlje svih sudionika, te poštujući sve epidemiološke mjere i preporuke na snazi, svi događaji planirani u sklopu ovogodišnje Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevarama će biti održani online preko platform Zoom.
Detaljnu agendu i prijavu za sve događaje bez plaćanja kotizacije možete pogledati ovdje.
(klix.ba)

Posljednji postovi