BBI program liderstva i izvrsnosti: Mladi u akciji pomoći zajednici putem web platforme “trebalsta.ba”

U okviru Programa liderstva i izvrsnosti Bosna Bank International (BBI) danas je u Sarajevu najavljeno pokretanje web platforme pod nazivom “trebalsta.ba” putem koje će mladi provoditi društveno korisne akcije i pomagati osobama u stanju potrebe.

Inicijativu je pokrenula BBI banka u saradnji sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, a aktivno su uključena udruženja “Pomozi.ba” i “Dobro.ba”, te kompanija PING d.o.o. Sarajevo koja će ponuditi softverska rješenja za aplikaciju.
Tim povodom je danas potpisan Memorandum o pokretanju web i mobilne aplikacije “Trebalsta.ba” čiji je cilj podsticanje mladih na društveno odgovoran angažman u zajednici.
Memorandum su potpisali ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović, predsjednik Uprave Bosna Bank International d.d. Amer Bukvić, predsjednik Udruženja “Pomozi.ba” Elvir Karalić, predsjednik Udruženja “Dobro.ba” Sanin Ramezić i predstavnik kompanije PING d.o.o. Muamer Bezdrob, čime je ovaj proces i ozvaničen.
Predsjednik Uprave BBI banke Amer Bukvić istakao je kako je BBI program liderstva i izvrsnosti projekat u okviru kojeg se srednjoškolci uče vještinama korporativne i poslovne izvrsnosti.
Naš cilj je da ovo postane platforma za buduće lidere u svijetu biznisa i društveno života BiH. Stoga je jedan od segmenata ovog programa i pomoć zajednici – volontiranje, putem aplikacije ‘trebalsta ba’. Učenici koji budu učestvovali u volonterskim akcijama bit će adekvatno ocijenjeni, a najaktivniji će na kraju programa dobiti vrijedna priznanja, rekao je Bukvić.
Cilj izrade platforme “trebalsta.ba” je pozitivni utjecaj na izgradnju društvene odgovornosti i senzibiliteta ličnosti i podsticanje mladih da se brinu o starijim i iznemoglim osobama i svim drugim pripadnicima ranjivih skupina u društvu i zajednici u kojoj žive.
Ministrica Hota-Mumunović naglasila je kako je ovaj projekat okupio privrednike, nevladin sektor i organ uprave, a sve s ciljem kreiranja ugodnog i poticajnog ambijenta za učenike.
Rezultat ove saradnje jeste web platforma na kojoj će se susretati ponuda i potražnja u činjenju dobra. To će biti mjesto susreta budućih filantropa, dobročinitelja, mjesto gdje ćemo tražiti buduće lidere našeg društva, na kojem kreiramo i njegujemo dobre vrijednosti. Bosna je uvijek imala vrhunske dobročinitelje, neka tako bude i u budućnosti. Ova web platforma ima prijemčiv mladima popularan naziv i oslikava ekspresnu spremnost za činjenje dobra, kao i brigu za drugoga, a sve to kroz društveno-korisno učenje, izjavila je Hota-Mumunović.
Elvir Karalić iz “Pomozi.ba” rekao je kako će vrijeme pokazati o koliko vrijednom projektu je riječ. On je poručio kako je u cijeloj priči vrlo značajan momenat da mladi ljudi iskuse šta to znači humanitarni rad na terenu, odnosno kakav je osjećaj kada nekom odnesete pomoć do njegovih vrata.
Dodao je kako će i humanitarnoj organizaciji biti lakše kada im na ispomoć dođe 20-30 učenika neke srednje škole i pomogne u pakovanju namirnica, što je također jedan od ciljeva platforme.
Planirano je da web platforma bude dostupna krajem tekuće školske godine kako bi učenici društveno-korisne aktivnosti mogli realizirati već tokom ljetnog raspusta. Platformom će za sada biti obuhvaćeni samo srednjoškolci sa područja Kantona Sarajevo, a kasnije i iz ostalih dijelova BiH.
(studomat.ba)