Na interaktivnom ONLINE kursu “SQL za početnike”, upoznat ćemo Vas sa osnovnim konceptima korištenja SQL-a, za kreiranje jednostavnih upita na bazama podataka.

SQL je jedan od najuniverzalnijih jezika za upravljanje bazama podataka na svijetu. Veoma je fleksibilan, moćan i široko rasprostranjen. Zbog svoje široke upotrebe, jednostavnosti i pristupačnosti, spada u kategoriju TOP 5 najčešće korištenih programskih jezika na svijetu.

Šta je kurs SQL za početnike?

Na kursu SQL za početnike, upoznat ćemo Vas sa osnovnim konceptima korištenja SQL-a, za kreiranje jednostavnih upita na bazama podataka.

Dugogodišnje iskustvo u radu sa našim polaznicima iznjedrilo je savršen koncept učenja iza kojeg stoje mnogi uspješni polaznici SQL kurseva. Ova iskustva i znanja pretočili smo u metodologiju rada koja zasigurno garantuje uspješno učenje i praktična znanja i vještine svih polaznika.

Šta ćemo naučiti?

  • Naučićete osnovne koncepte relacionih baza podataka,
  • Naučićete kako da samostalno instalirate i konfigurišete SQL Server, te kako da napravite restore baze podataka,
  • Postaćete kompetentni u pisanju upita na baza podataka, odnosno u korištenju naredbi za selektovanje, sortiranje, limitiranje i filtriranje podataka.

Zakorači u svijet SQL programskog jezika…

Za više detalja posjetite https://www.bitology.online/courses/sql-za-pocetnike