Besplatna on-line predavanja o prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Besplatna on-line predavanja će se održati na Facebook stranici Fondacija lokalne demokratije u utorak 12. maj 2020. godine u 14h
Tokom trajanja predavanja moći ćete postavljati pitanja u komentarima ispod video predavanja ili slanjem poruke Fondaciji lokalne demokratije (Fondacija lokalne demokratije će imati uvid u informaciju ko je postavio pitenje, ali se osoba neće nigdje spomenuti čime će se osigurati anonimnost osobe koja postavlja pitanje).Fondacija lokalne demokratije provodi projekat “Prevencija nasilja u porodici – mobilni servisi psihološke i pravne podrške” u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu #ReLOaD kojeg finansira  Evropska unija u Bosni i Hercegovini, a implementira UNDP Bosnia and Herzegovina.

Projekat se provodi u saradnji sa Općina Stari Grad SarajevoCiljevi ovog projekta su da se podigne nivo opšte i specifične informisanosti o nasilju u porodici na području Kantona te da se omogući građanima/kama Kantona Sarajevo pristup besplatnoj pravnoj i psihološkoj pomoći i podršci kroz organizovanje predavanja, posjeta mobilnog tima i obezbjede informacije o postojanju ustanova i servisa koje mogu pružiti usluge za ciljanu populaciju.S obzirom da je nasilje u porodici kompleksan problem, koji se posebno usložnio u situaciji pandemije COVID-19, djelovanje je prošireno na sve građane i građanke Kantona Sarajevo kako bi informacije o naslju u porodici dobio što veći broj građana.
Za više informacija slobodno nam se obratite na e-mail info@fld.ba #ReLOaD#ReLOaDBiH#LokalnaDemokratija#ZapadniBalkan
Regional Programme on Local Democracy
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Posljednji postovi