Bijeljina: Raspisan konkurs za dodjelu studentskih stipendija

Pravo učešća na Konkursu imaju redovni studenti II, III, IV, V i VI godine prvog ciklusa studija koji vodi do akademskog zvanja završenog dodiplomskog studija ili ekvivalenta na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu sa stalnim prebivalištem na području Grada Bijeljina

Za inženjere elektrotehnike predviđeno je pet studentskih stipendija, tri stipendije su za buduće doktore medicine, po dvije za buduće defektologe, arhitekte, inženjere građevine i mašinstva. Pravo na gradsku stipendiju nemaju studenti koji su obnovili godinu i oni koji su apsolventi. Uslov za odobravanje stipendije za kandidate koji su studenti filozofskog fakulteta, prava, ekonomije i ostalih fakulteta društvenih i prirodnih nauka je da su tokom studiranja postigli najmanju prosječnu ocjenu 8,00.

Za studente fakulteta tehničkih nauka, tehnologije, informatike, medicine, farmacije, stomatologije i veterine, prosječna ocjena koju su postigli tokom studiranja ne može biti manja od 7,50. Za studente koji pripadaju manje zastupljenim konstitutivnim narodima, grupi ostalih i studente koji imaju poteškoće u razvoju uslov za ostvarivanja prava na stipendiju je da su tokom studiranja postigli najmanju prosječnu ocjenu 7,50.

 

Preuzeto sa: bijeljina.org

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“