BIRN objavio Bazu podataka o terorizmu i stranim borcima na Zapadnom Balkanu

Balkanska istraživačka mreža (BIRN) razvila je bazu podataka koja sadrži informacije o presudama i kaznama za domaći terorizam, kao i za borbe u sukobima u Siriji i Ukrajini koje su izrečene u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

 
Baza sadrži podatke o 30 osoba koje su procesuirane za domaći terorizam u zemljama Zapadnog Balkana, potom 63 osobe iz svih pet država protiv kojih su okončani postupci zbog boravka i dovođenja u vezu sa sirijskim ratištem, podsticanjem na odlazak u Siriju, kao i pokušaje odlaska u ovu zemlju te 18 osoba iz Srbije, Crne Gore i BiH kojima se sudilo za učešće u borbama u Ukrajini.
Regionalna direktorka BIRN-a Marija Ristić kaže je Baza rezultat višegodišnjeg napornog rada i znanja novinara Mreže na izvještavanju o terorizmu.
“Željeli smo napraviti relevantan izvor podataka o regionalnom terorizmu za novinare i istraživače ali i sve koje ova tema zanima. Osim podataka koji su provjereni, željeli smo podijeliti i znanje i iskustva BIRN-a u izvještavanju o ovim temama”, kazala je Ristić.
Presude koje su navedene u bazi obuhvataju period od 2007. do kraja 2020. godine.
Najviše osoba za domaći terorizam, njih 14, je osuđeno u BiH zbog terorističkih napada te zbog pripremanja i planiranja ovih djela na 117 i po godina zatvora, dok su tri osobe oslobođene, nakon čega slijedi Sjeverna Makedonija koja je osudila 11 osoba na kazne u rasponu od godinu i po do 14 godina.
Zbog vrbovanja, pokušaja odlaska i boravka na sirijskom ratištu najviše osuđenih je u BiH, njih 28, zatim slijedi Sjeverna Makedonija sa 18 i Albanija sa devet osuđenih. Samo je jedna osoba iz BiH oslobođena optužbi za učešće na stranom ratištu.
Najmanji broj procesuiranih je u Crnoj Gori, koja na po šest mjeseci osudila po jednu osobu zbog sirijskog i ukrajinskog ratišta.
Statistika pokazuje da je najveća zatvorska kazna za domaći terorizam od 35 godina izrečena u BiH, a najniža godinu i po u Sjevernoj Makedoniji, dok je za strana ratišta najveća kazna od 18 godina izrečena u Albaniji, a najniže od po šest mjeseci u Crnoj Gori.
Najviše procesuiranih za ukrajinsko ratište je bilo u Srbiji, a svi predmeti u ovoj zemlji, odnosno njih 16 koji se nalaze u Bazi, su okončani sporazumima o priznanju krivnje te uslovnim kaznama i kućnim zatvorom.

Dio Baze. Foto: BIRN
Direktor BIRN-a BiH Denis Džidić objašnjava da Baza sadrži podatke o visini kazni, tekstove presuda, podatke o kriminalnim dosjeima osoba kojima se sudilo za terorizam ili učešće na stranim ratištima.
“Važno je naglasiti da je Baza otvorena za besplatno korištenje svima. Nju je moguće pretraživati a posebno smo se trudili da povežemo važne informacije poput ranije osuđivanosti ili drugih veza između osoba kojima se sudilo”, kaže Džidić.
Baza podataka sadrži i detaljne preglede slučajeva koji uključuju fotografije i videozapise, koristeći BIRN-ovo opsežno izvještavanje o tim slučajevima, kao i resursni centar koji nudi videouputstva i PDF brošure o tome kako izvještavati o nasilnom ekstremizmu i terorizmu.
Resursni centar je dio Baze koji sadrži videomaterijale o profesionalnom izvještavanju o terorizmu, kao i prijedloge BIRN-a za vanjske resurse za unapređenje kvaliteta izvještavanja o terorizmu. Ova stranica sadrži detaljni webinar koji su novinari BIRN-a pripremili o profesionalnom izvještavanju o terorizmu i korištenju ove Baze, kao i kratke videosadržaje sa osnovnim pravilima izvještavanja.
Baza podataka nastala je uz finansijsku podršku Evropske unije i Hedayahe. Dostupna je na linku terorizam.detektor.ba.
(detektor.ba)