British Council: “Media for all”

“Podrška većoj nezavisnosti medija na Zapadnom Balkanu” je regionalni projekat, finansiran od strane vlade Velike Britanije. Projektom će biti podržane lokalne (i nacionalne) nezavisne medijske kuće sa ciljem da postanu usmjerenije ka publici, ali i finansijski održive unapređenjem poslovnog razvoja i organizacionih kapaciteta, jačanjem odnosa između građana i medija i stvaranjem platforme za izvještavanje građana. Ova podrška će omogućiti medijima da građanima pruže širi spektar medijskog sadržaja, a samim tim i podstaknu otvorenu, informisanu i aktivnu raspravu među ciljanom publikom u šest zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija).
Projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi British Council u partnerstvu sa Balkanskom istraživačkom mrežom(BIRN) Fondacijom Thomson i INTRAC (Međunarodnom nevladinom organizacijom “Centar za trening i istraživanje”).
Podrška medijima ima dvije komponente: uređivačku i poslovnu. BIRN pruža obuku i mentorstvo zasnovano na aktivnom izvještavanju građana (ECR), digitalnim alatom koji omogućava dvosmjernu komunikaciju između redakcija i njihove publike. Fondacija Thomson je usmjerena ka unapređenju održivosti medija, a INTRAC pruža podršku razvoju kapaciteta za monitoring, evaluaciju i učenje (MEL) i osiguranje kvaliteta.
Projekat je otpočeo u septembru 2019. i traje do marta 2022. godine.
Za više informacija o projektu možete kontaktirati Britih Council bojana.colovic@britishcouncil.org
Više informacija ovdje

(mreza-mira.net)