BY LEAP: Poziv za biznis mentora/icu

Ugovarač: Inkubator društvenih inovacija “MUNJA”

Projekt: BY LEAP

Aktivnost: Oblikovanje i rast studentskih/omladinskih kompanija

Period: 20.04. – 31.08.2022. (40 radnih dana)

Lokacija: Online

Pozadina i ciljevi

BY LEAP – Balkan Youth: Linking Education, Abilities and Partnership Potential in Regional Employment Practice (Omladina Balkana: Povezivanje obrazovanja, vještina i mogućnosti za partnerstvo u regionalnim praksama zapošljavanja).

Opšti cilj projekta:

Doprinijeti poduzetničkim mogućnostima mladih i ojačati perspektivu zapošljavanja mladih na Zapadnom Balkanu.

Specifični ciljevi projekta:

 • Ojačati regionalnu mrežu za obrazovanje o poduzetništvu i njenu sposobnost da učestvuje u procesu reformi;
 • Podržati rast inovativnih inicijativa za poduzetništvo mladih kroz treninge i mentorsku podršku;
 • Podržati razvoj modela učeničkih kompanija uz već postojeće državno takmičenje Business Challenge.

Opis aktivnosti:

U skopu navedenog projekta u periodu od 20.04. – 31.08.2022.  godine MUNJA organizira 4-mjesečni transformacijski program za 4 poslovne inicijative mladih koji uključuje izradu detaljnih poslovnih planova, marketinške i strategije finansiranja, pripremu pravnih dokumenata za registraciju, izradu jedinstvenog proizvoda/usluge.

Koncept i program:

Program se sastoji iz nekoliko elemenata:

 1. Obabir inicijativa (4) za učešće u transformacijskom programu (7 radnih dana)
 2. Mentorska podrška za učesnike programa (26 radnih dana) kroz koju će učesnici uspjeti da postignu slijedeće rezultate:
 • izrada detaljnih poslovnih planova
 • izrada marketinške i strategije finansiranja
 • priprema dokumenata za registraciju, ukoliko je potrebna
 • izrada jedinstvenog proizvoda/usluge
 1. Podrška izradi projektnog priručnika za rast i transformaciju koji će se temeljiti na iskustvima transformacije (7 radnih dana)

Sve aktivnosti su planirane u online formatu (Zoom).

BY LEAP TRAŽI MENTORA/ICU KOJI ĆE MOĆI VODITI NAVEDENI PROGRAM I AKTIVNO OBAVLJATI SVE OSTALE ZADATKE.

KVALIFIKACIJE i USLOVI:

 • Državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
 • Završeni diplomski ili postdiplomski studij ekonomije ili društvenog smjera;
 • Mentorsko iskustvo najmanje sedam godina u radu na navedenim temama iz ToR-a;
 • Poznavanje start up zajednice u BiH i omladinskih preduzetničkih inicijativa;
 • Iskustvo vođenja programa ili predmeta u oblasti formalnog (univerzitetski nivo) i neformalnog obrazovanja na polju poduzetništva mladih najmanje pet godina;
 • Analitičko i istraživačko iskustvo na polju poduzetništva mladih (angažman na različitim istraživanjima, studijama i sl.);
 • Iskustvo sa takmičenjima i programima za razvoj poduzetništva kod mladih;
 • Iskustvo u radu sa mladima i omladinskim i studentskim organizacijama na nivou BiH;

ZADACI:

 • Koncept programa i priprema radnog materijala
 • Vođenje programa i stalna komunikacija sa učesnicima
 • Učešće u izradi priručnika za rast i transformaciju
 • Monitoring i slanje finalnog izvještaja

BUDŽET:

 • Maksimalni budžet je 9.750 KM neto.

EVALUACIJA:

Kandidati će dostaviti svoj CV, koncept programa i finansijsku ponudu na e-mail: melisaselak@gmail.com ili munja@munja.ba do 15.04.2022.godine. Kandidati će biti izabrani na osnovu iskustva i kvalifikacija navedenih u pozivu (90% bodova odnosi se na tehničku ponudu i 10% na finansijsku).

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.